Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Training și educație

2012     2011     2010     2009     2008     2007
“Cunoașterea și punerea în practică al legislației care reglementează utilizarea limbilor minorităților naționale în cadrul instituțiilor de stat”
Cursuri de conștientizare pentru reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna”
18-21 aprilie 2011, Sfântu Gheorghe/Sepsiszentgyörgy

Reprezentanții organizației noastre au organizat o serie de traininguri cu scopul de a prezenta legislația care reglementează utilizare limbilor minorităților naționale  în cadrul instituțiilor de stat.
Cursurile au durat două zile și au avut loc o serie de traininguri la care au participat reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. Cursurile au fost ținute în limba română pentru funcționarii publici de etnie română precum și în limba maghiară pentru persoanele de etnie maghiară.
Proiectul a fost sustinut de către Fundatia Bethlen Gábor din Ungaria.
Parteneri în acest proiect au fost Direcția Generală de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Covasna împreună cu Departamentul de Lingvistică al Universității Babes-Bolyai, beneficiând de participarea unor experți din domeniul lingvistică .
Trainingurile au fost implementate în orașul Sfantu Gheorghe (Sepsiszentgyorgy) între 18-21 aprilie. Grupul de țintă al proiectului a fost personalul administrativ, experții totodată executivul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.
Trainingurile au fost concepute  cu scopul de a conștientiza  importanta legislației în vigoare care prevede utilizarea limbi materne al minorităților naționale existente în România totodată trainerii s-au concentrat pe conceptul bilingvismului, ceea ce înseamnă utilizarea limbii oficiale al statului împreună cu limba minorităților naționale în Regiunile unde este cazul. În același timp reprezentanții Direcției au luat în evidența practica și procedurile de administrație utilizate în prezent și au fost implementate exerciții de simulare unde trainerii s-au concentrate pe idea de administrație și proceduri bilingve.
La sfârșitul cursurilor interactive participantii acestor serie de traininguri au declarat că au înțeles mult mai profund și detaliat importanta cadrului legal care garantează folosirea limbii minorităților naționale. După finalizarea proiectului  concluziile sunt unele optimiste totodată și triste: După 2001, anul în care articolele care garanteză folosirea limbii materne în instiuțiile de stat, în administrațiile locale și instituțiile deconcentrate au fost introduce în Legea Administrației Publice (Legea 215/2001), au trecut zece ani dar implementarea acestor articole, mai precis aplicarea limbii maghiare în instituțiile de stat încă se confruntă cu dificultăți majore. Totodată există o diferență între utilizarea limbii materne în ceea ce privește formatul scris sau cel oral. În majoritatea cazurilor reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna personalul administrativ împreună cu experții din domeniu vorbesc în limba magbiară cu persoanele de etnie magbiară,  utilizarea limbii materne în format scris însă este utilizat parțial sau nu este deloc pus în aplicare.
Mișcarea Angajament Civic/CEMO este convins că utilizare limbii materne în administrațiile publice este o responsabilitate comună, statul Român are obligația de a garanta resursele necesare implementării bilingvsmului, funcționarii publici, experții, executivul insituțiilor de stat la rândul lor au obligația de a implementa pe plan local articolele care garantează utilizarea limbii materne în administrațiile locale.
Acest proiect a fost considerat un proiect pilot care a demonstrat clar că există o necesitate de a organiza cursuri similare cu scopul de a conștientiza și informa reprezentanții instituțiilor de stat despre existența și posibilitatea folosirii limbii maghiare în instituțiile de stat.
“Utilizarea limbii minorităților naționale în administrație”
Bilingvism în administrațiile locale din județul Mureș

Mai 2011

Între 10 si 27 mai 2011, CEMO a organizat o serie de traininguri cu următorul titlu: “Utilizarea limbii maghiare în administrație” Bilingvism în administrațiile locale din județul Mureș, proiectul fiind sustinut de către Fundatia Bethlen Gábor din Ungaria.
Parteneri în acest proiect au fost Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale (ISPMN) situat în Cluj Napoca si Departamentul de Lingvistică al Universității Babes-Bolyai, beneficiând de participarea unor experți din domeniul lingvistică precum și sociologie.
Un al partener al proiectului responsabil pentru logistică și recrutarea participanților a fost UDMR Mureș.
Trainingurile au fost implementate între 10 si 27 mai 2011 în locatii diverse, incluzând următoarele localităti,  cu un număr total de 150 de participanti:  Sovata, Reghin, Târnăveni, Sânpaul, Acătari, Sângeorgiu de Pădure, Peris, Miercurea Nirajului, Pănet.
Grupul de țintă al proiectului a fost personalul administrativ ale diferitelor primării, consilieri locali, primari, secretari al primăriilor precum și functionari publici.
Trainingurile au fost concepute  cu scopul de a conștientiza  importanta bilingvismului, de a informa participanții despre cadrul legal care reglementează și garantează folosirea limbii materne în administrațiile locale și județene, prezentarea formularelor bilingve întocmite de către ISMPN și
încurajarea utilizării acestora.
La sfârșitul cursurilor interactive participantii acestor serie de traininguri au declarat că au înțeles mult mai profund și detaliat importanta cadrului legal care garantează folosirea limbii maghiare. După finalizarea proiectului  concluziile sunt unele optimiste totodată și triste: După 2001, anul în care articolele care garanteză folosirea limbii materne în administrațiile locale au fost introduce în Legea Administrației Publice (Legea 215/2001), au trecut zece ani dar implementarea acestor articole, mai precis aplicarea limbii maghiare în administrațiile locale înca se confruntă cu dificultăți majore. Totodată există o diferență între utilizarea limbii materne în ceea ce privește formatul scris sau cel oral. În majoritatea primăriilor din județul Mureș personalul administrativ vorbește în limba magbiară cu persoanele de etnie magbiară,  utilizarea limbii materne în format scris însă este utilizat parțial sau nu este deloc pus în aplicare.
Mișcarea Angajament Civic/CEMO este convins că utilizare limbii materne în administrațiile publice este o responsabilitate comună, statul Român are obligația de a garanta resursele necesare implementării bilingvsmului, funcționarii publici la rândul lor au obligația de a implementa pe plan local articolele care garantează utilizarea limbii materne în administrațiile locale.
Acest proiect a fost considerat un proiect pilot care a demonstrat clar că există o necesitate de a organiza cursuri similare cu scopul de a conștientiza și informa reprezentanții administrațiilor locale despre existența și posibilitatea folosirii limbii maghiare în instituțiile de stat.
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro