Împreună putem crea o lume mai bună
1-9 Iulie

Asociația Mișcarea Angajament Civic (CEMO) a
organizat  un  training   între  1 - 9  iulie  2009  la
Sovata,   purtând    denumirea    de    "Împreună 
putem  crea  o  lume  mai  bună"  -  promovarea
conviețuirii creative în societăți multiculturale
.
Scopul trainingului era educația pentru toleranță
și   pentru   respect   reciproc,    însușirea   unor
tehnici  de  gestionare  de  conflicte  între   tineri
care  aparțin  unor  comunități etnice și religioa-
se    diferite.    Participanții    au    fost    24     de
tineri provenind din rândul majorității și al unor minorități etnice din Letonia, Macedonia, Republica Moldova, România, Serbia și  Slovacia, care își asumă un rol activ și de multiplicator  în gestionarea unor conflicte interetnice.

Proiectul era sprijinit de programul Tineret în Acțiune (Youth in Action) al Comisiei Europene.

Finanțatorii proiectului:

Să ne facem vocea auzită!- Advocacy eficient din sfera civilă
15-18 Octombrie

Asociația Mișcarea Angajament Civic (CEMO) a organizat un training de 3 zile în 15-18 Octombrie. Tematica centrală a trainingului organizat de Mișcarea Angajament Civic (CEMO) a fost advocacy. Participanții la traning au avut șansa să aprofundeze cunoștințele legate de advocacy, să se familiarizeze cu instrumentele de comunicare care sunt vitale cu ocazia organizării unor campanii de advocacy, și au avut șansa să-și "testeze" cunoștințele acumulate în timplul trainingului în cadrul unui exercițiu interactiv unde vor participa reprezentanții locali și naționali al politice române de tineret.

Scopul principal a trainingului "Să ne facem vocea auzită!" - Advocacy eficient din sfera civilă era să creeze oportunitate pentru organizațiile neguvernamentale care se confruntă cu realitatea din domeniul politicii de tineret în țară, ca împreună să explore, să discute  și să prezinte problemele și succesele de zi cu zi, și împreună să exerseze cum să practice un advocay eficient orientat către autoritățile și persoanele care au rol principal în politicile  de tineret cu scopul de a înlesni activitățile ONG-urilor de și pentru tineret în ordinea ca deciziile luate din sfera respectivă să înlesnească activitatea volatilă a ONG-urilor din domeniu. Tematicile abordate în cursul trainingului au fost următoarele: pregătirea strategiilor de advocacy, elaborarea planului de comunicare legat de strategie,  prezentarea activității/strategiei organizației în forma unui dialog cu reprezentanții poiticilor de tineret. pentru o populație largă.

Proiectul "Să ne facem vocea auzită!" a fost realizat în cadrul programului Tineret în Acțiune/Youth in Action finanțat de Comisia Europeană. 


Finanțatorii proiectului:
Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Direcția Județeană
Mureș pentru Tineret

Training și educație

2012     2011     2010     2009     2008     2007
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro