Împreună în Diversitate
Iulie 2008

     Mișcarea Angajament Civic (CEMO) organizează un curs de training intitulat: "Împreună în diversitate" Provocările diversității culturale, promovarea dialogului intercultural. Participanții trainingului vor fi tineri provenind din societăți multiculturale, vor fi prezenți persoane din Spania, Macedonia, Republica Moldova și nu în ultimul rând din România. Scopul trainingului este dezvoltarea înțelegerii între persoane de diferite culturi, religii, grupuri etnice, dezvoltarea competențelor interculturale precum și promovarea dialogului intecultural, explorare și facilitarea schimbului de experiențe și realități din țări diferite, facilitarea cooperării între lucrători de tineret care planifică să implementeze proiecte în cadrul programulu Tineret în Acțiune. Trainingul va avea loc în Tîrgu Mureș.
     Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.    Această   comunicare   reflectă   numai punctul  de  vedere  al  autorului  și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.


Fii activ! Fii o parte din schimbare! Serie de cursuri în domeniul "Dezvoltare Comunitară"
Martie -Decembrie 2008

     Cursurile oferite de către Mișcarea Angajament Civic (CEMO) vor urmări întărirea capacității precum însușirea de noi aptitudini în domeniul dezvoltării comunitare. Trainingurile sunt dedicate reprezentanților de ONG,(de și pentru tinereret) precum și tinerilor care doresc să-și îmbunățească cunoștințele și abilitățile de lucru cu comunitățile locale și grupuri. Cursurile vor urmări formarea de specialiști în dezvoltare comunitară și va oferi o bază teoretică și mai ales practică pentru însușirea abordării comunitare a diferitelor proiecte care implică un număr semnificativ de actori sociali și cu efecte asupra comunității în larg. Programul va oferi participanților concepte, instrumente și metode care se vor putea folosi in diferite proiecte care au ca scop inițierea unei schimbări intr-o comunitate: la nivel economic, educațional, de mediu sau socio-cultural. Pe parcursul seriei de traninguri, se va lucra pe: concepte si metode de bază în dezvoltare comunitară, valori profesionale, etică, abilități practice necesare persoanelor care lucrează în comunitate  în implicarea si împuternicirea membrilor comunității și a liderilor; metode, abordări și practici pentru antrenarea grupurilor si organizațiilor în realizarea unor schimbări comunitare; aplicații concrete ale dezvoltării comunitare în România, metode, proceduri, abordări de lucru cu organizații, instituții, grupuri de interese pentru dezvoltarea lor sustenabilă.
Cursul de training este finanțat de către Direcția Județeană pentru Tineret Mureș.
Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Training și educație

2012     2011     2010     2009     2008     2007
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro