Diagnosticul Social al performanței școlare prin scala socială a succesului școlar (SSSS) și proiectarea unor metode de intervenție validate prin cercetare
2007-2010

     Mișcarea Angajament Civic (CEMO) este unul dintre cei șase parteneri al proiectului "Diagnosticul Social al performanței școlare prin scala socială a succesului școlar (SSSS) și proiectarea unor metode de intervenție validate prin cercetare" a cărui scop general este: identificarea și evaluarea unor modalități eficiente de a influența aspectele sociale ale succesului școlar. Scopul științific al proiectului este studiul factorilor sociali ai succesului școlar și dezvoltarea practicilor de intervenție socială bazate pe dovezi. Scopul pragmatic este construirea unei logistici de evaluare comprehensive, care să poată fi urmată de intervenții validate științific și de politici educaționale țintite pe problemele diagnosticate. Cercetarea va răspunde nevoii de evaluare a școlilor din România din punctul de vedere al suportului parental, colegial și al cadrelor didactice, violența din familie, școală și comunitate, alți factori de risc din familie, consumul de alcool, droguri și conflictele interetnice. Scopul final este incorporarea SSSS în politicile educaționale la nivel național, ca un procedeu de evaluare a situațiilor de risc școlar, instrumental în formularea obiectivelor de reducere a factorilor cu influență negativă asupra succesului școlar și de evaluare a progresului școlilor. Modalitatea de lucru este de a valida in România un instrument construit în mod special în acest sens, denumit School Success Profile - SSP (trad. Scala Sociala a Succesului Scolar, SSSS), inițiat la Universitatea Chapel Hill si practicat la scara larga in Carolina de Nord și alte zone din SUA (www.schoolsuccessprofile.org <http://www.schoolsuccessprofile.org>). Parteneri: proiectul este constituit în urma unui parteneriat între Universitatea Babeș-Bolyai, coodonator proiect și următorii: Universitatea de Vest, Timișoara - Centrul pentru Studierea relațiilor părinți-copii (CICOP); Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu (www.ulbsibiu.ro/ro <http://www.ulbsibiu.ro/ro>); Universitatea din Pitești (www.upit.ro <http://www.upit.ro>);Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca, Departamentul de Pihiatrie Pediatrica (www.umfcluj.ro <http://www.umfcluj.ro>); Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) (www.romacenter.ro <http://www.romacenter.ro>); precum și "Mișcarea Angajament Civic" (CEMO). Proiectul face parte din Programul 4 - Parteneriate în domeniile prioritare, lansat de Centrul Național de Management Programe, finanțat prin contractul nr. Nr. 91-063 /14.09.2007 de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului in cadrul Programului Național de Cercetare și Dezvoltare (PNCDI II). Pentru mai multe detalii vizitați site-ul oficial al proiectului: www.successcolar.ro <http://www.successcolar.ro>


Programul Educația pentru Drepturile Omului
2007 - 2010

    "Cine este înclinat să nu-i respecte pe alții, acela nu se respectă, înainte de toate, pe sine." Dostoievski

Programul Educația pentru Drepturile Omului cuprinde programe și activități educaționale care promovează egalitatea demnității umane. Mișcarea Angajament Civic derulează acest program în diferite școli, cu scopul de a dezvolta o cultură în care drepturile omului sunt înțelese, apărate și respectate. Aceste cursuri nu se limită la dobândirea de cunoștințe, la informarea despre drepturile omului, ci presupune în egală măsură cunoașterea și respectarea lor, o interrelaționare de atitudini, comportamente, convingeri, norme și regulamente. Obiectivele generale al acestui program vizează promovarea respectului pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale, a respectului față de sine și respectul față de alții; dezvoltarea unor atitudini și comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalți, promovarea egalității de gen, respectarea, înțelegerea și valorizarea diversității culturale, în special în ceea ce privește diferențele naționale, etnice, religioase, lingvistice și alte minorități sau comunități; promovarea cetățeniei active și a democrației.


Noiembrie - Decembrie 2007
Pro Rurem/Dezvoltarea capacităților de conducere a organizațiilor de tineret din mediul rural

     Mișcarea Angajament Civic în cooperare cu Outward Bound Romania, a organizat o serie de traininguri cu scopul de a întări capacitatea organizațiilor de tineret din județul Mureș. Cele trei teme majore ale formărilor au fost: leadership training, voluntariat si participare activă, precum și planificare strategică. Cursurile au avut loc la Sovata și la Târgu Mureș, și au participat 19 tineri reprezentând diferite asociații de tineret și de studenți din județul Mureș.


Promoting Active Participation and Volunteering
Octombrie 2007

     La acest training organizat de Mișcarea Angajament Civic/CEMO/ în perioada 21- 30 octombrie, au participat 25 de tineri din șase țări europene, Turcia, Ungaria, România, Danemarca, Anglia si Italia. Cursul de training a fost finanțat prin programul "Youth in Action" inițiat de către Consiliul Europei. Scopul trainingului a fost motivarea participării tinerilor în viața civică al comunității, prin promovarea participării active și a voluntariatului. Printre obiective au fost schimbul de experiența și bunele practice și dezvoltarea capacităților privind dobândirea de noi deprinderi și aptitudini în domeniul voluntariatului și a participării active. Primele trei zile au fost dedicate voluntariatului, care a fost încheiat cu o excursie la Sibiu, Capitala Europeană 2007, unde participanții au avut ocazia să cunoască programul de voluntariat care ajută în derularea activităților din Capitala Europeană, iar ultimele trei au fost dedicate participării/cetățeniei active, cât și Cetățeniei Europene. Programul a luat sfârsit cu o seară multiculturală, cu ocazia căreia participanții au avut ocazia să facă o prezentare a regiunii sau țării lor și au pregatit colegilor mâncaruri specifice regiunii lor.

"Să  ne cunoaștem drepturile legale si să învățăm să trăim cu ele."
Septembrie 2007

     În perioada 8-9 septembrie 2007, Mișcarea Angajament Civic (CEMO) a organizat un Training interactiv cu scopul de conștientizare și creștere de capacitate instituțională al organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret, provenind din mediul rural al județului Mureș, cu privire la conținutul și aplicarea Legii 215/2001 privind administrația publică locală. Participanții programului au fost reprezentanții diferitelor asociații și organizații de și pentru tineret care își desfășoară activititatea primordial în mediul rural al județului Mureș. La acest training au participat în total 15 reprezentanți de ONG-uri de/pentru tineret.

Proiect pentru promovarea bilingvismului
2007 - 2008

     Mișcarea Angajament Civic a inițiat un proiect de monitorizare cu scopul de a monitoriza și examina gradul de folosire a limbii maghiare în instituțiile publice, precum și pentru a promova bilingvismul în orașul Tîrgu Mureș. Legea Administratiei Publice, 215/2001 oferă posibilitatea folosirii limbii minorităților în comunicarea instituțiilor publice locale cu cetățenii în acele localități, unde procentul minorității este de peste 20%.

     Mișcarea Angajament Civic a organizat un forum public în data de 28 martie 2007 în Tîrgu Mureș. Tema evenimentului a fost ales de CEMO în așa fel încât să reprezinte reflecțiile organizației asupra realității acestui oras bilingv, văzut prin ochii unui activist pentru drepturile omului, Michael Simmons, care a prezentat în primul rând propriile sale experiențe acumulate dint timpul activității sale desfășurate în Mișcarea pentru Drepturile Civile/Civil Rights Movement din Statele Unite, ca un exemplu al unei minorității luptând pentru șanse egale.
     Michael Simmons este un activist al drepturilor omului și lucrează în domenii diverse precum  advocacy, dreptatea socială și șanse egale, organizând conferințe și traininguri pe contexte și teme variate. 
După prezentare urmează un scurt articol despre prezentarea lui Michael publicat în ziarul târgumureșean Népújság și un interviu cu Michael apărut în ziarul Krónika editat în majoritatea orașelor transilvane.
1. Citeste prezentarea <http://www.cemo.ro/en/doc/michael.pdf>
2. Articolul în limba maghiara <http://www.cemo.ro/en/doc/nepujsag-jpg.pdf>
3. Traducerea articolului în limba engleza <http://www.cemo.ro/en/doc/nepujsag.pdf>
4. Interviul în limba maghiara <http://www.cemo.ro/en/doc/kronika-hu.pdf>
5. Intreviul în engleza <http://www.cemo.ro/en/doc/kronika.pdf>
Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Training și educație

2012     2011     2010     2009     2008     2007
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro