Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Training și educație

2012     2011     2010     2009     2008     2007
“E-voluează și implică-te”
Trainining in domeniul „educatiei media” (media literacy) cu scopul de a dezvolta angajamentul civic si participarea activă

2011-2012

Miscarea Angajament Civic (CEMO) a derulat primele trei activităti al proiectului denumit ''Evolve and get Involved'' E-voluează și implică-te”Trainining in domeniul „educatiei media” (media literacy) cu scopul de a dezvolta angajamentul civic si participarea activă /“E-volve and get involved” Developing media literacy skills to advance youth participation.
Finanțatorul proiectului este  Comisia Europeană (DG Educatie si Cultură) prin Programul Tineret în Acțiune, Actiunea 4.5 Sprijin pentru activitătile de informare destinate tinerilor si lucratori de tineret, al.  Scopul proiectului este de a forna un grup de tineri  în contextul educației mediatice, de a dezvolta competențe noi în acest domeniu, de a promova competența mediatică, de a contribui la dezvoltarea gândirii critice față de mesajele media, de a utiliza eficient mijloacele media in exersarea drepturilor democratice si a responsabilităților cetățenești, cum ar fi participarea activă și angajamentul civic.
Partenerii proiectului sunt organizații din Slovakia, Ungaria, Italia precum și Portugalia.

Prima activitate al proiectului a fost  întâlnirea pregătitoare, care a avut loc în data de 10 iunie 2011, în Târgu Mureș, România. Scopul întâlnirii a fost a prezentarea detaliată al proiectului, discutarea scopului și al obiectivelor, împărtirea sarcinilor, responsabilitătilor, managementul de proiect, programul activităților.
La întâlnire a participat câte un reprezentant din fiecare ONG partener, precum si membrii ONG-ului gazdă, Miscarea Angajament Civic/CEMO.
Primul training a fost realizat între 30 august si 6 septembrie 2011, la Centrul Internațional de Tineret Outward Bound situat în Sovata, România. Această activitate a fost concepută în jurul a două teme majore:  media literacy si angajament civic. La acest Training au participat 26 tineri care au provenit din diferite țări: Italia, Portugalia, Slovacia, Ungaria și Romania.  Echipa de trainer care au lucrat cu tinerii participantți a fost compusă din 4 traineri si 2 facilitatori. 

Trainingul a fost conceput ca un spațiu deschis de învățare reciprocă, bazată pe elemente de educație non-formală și tehnici experimentale de învățare, aplicate sub atenta supraveghere și cu sprijinul echipei de traineri alcătuită din specialiști experimentați, activiști pentru drepturile omului, experți media.  Cursul a fost bazat pe principiul aplicării educației non-formale, ținând seama de nevoile, gradul de motivare și cunoștințele anterioare ale participanților. Procedeele de lucru au inclus o varietate de metode, cum ar fi metode active pentru dinamica grupului, activități în echipe mici, activități în echipe mixte, bazate pe motivația fundamentală ai participanțilori, pe participarea activă, sprijinit de dimensiunea grupului consolidat și a abordării colective, conferind celor care au luat parte la aceste activități să poată utiliza și transfera tot ce au învățat la curs la viitorul loc de muncă

La sfârșitul trainingului participanții au devenit capabili să:
·Obțină accces la o multitudine de forme si conținuturi mediatice din diferite surse culturale si instituționale si să aleaga în cunostință de cauză dintre acestea;
·Înțeleagă cum și de ce este produs conținutul mediatic;
·Analizeze într-o modalitate critică tehnicile, limbajele si convențiile utilizate de mass-media, precum și mesajele pe care acestea le transmit;
·Utilizeze mijloacele media într-o modalitate creativă, in vederea exprimării și comunicării de idei, informații și opinii;
·Identifica și evita - sau pune sub semnul intrebării - conținutul si serviciile mediatice care ar putea fi nedorite, șocante sau dăunătoare;
Pe parcursul trainingului participanții au pregătit diferite forme și conținuturi mediatice: filme scurte, prezentări, logo, acestea au fost publicate  pe un cont de Facebook numit ''E-volve and involve'': www.facebook.com/pages/E-volve-and-Involve/253831484657358

Mai multe informații despre program se pot citi pe pagina de web al proiectului: www,evolveandinvolve.ro
Al doilea Training a avut loc în perioada 24-31 martie 2012. Acest training a fost derulat în aceași locație, în Sovata.  Pe parcursul acestui training echipa de traineri a lucrat cu 26 participanți, temele programului au fost similare cu cele implementate pe parcursul primului training. Mai multe detaliii pe pagina de web: www.evolveandinvolve.ro
Evenimentul final al proiectului  a fost derulat în orașul Pécs, Ungaria unde participanții trainingurilor precedente, totodată premianții concursului de blog au participat la festivitatea de încheiere al proiectului.
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro