Stâlp de alarmare

În trecut, stâlpii de alarmare serveau la semnalizarea unor pericole iminente, astfel comunitățile vizate se puteau pregăti din timp la prevenirea și combaterea vicisitudinilor.
Mișcarea Angajament Civic dorește să ridice un stâlp de alarmare, un semafor electronic, cu care să semnalizeze că multiculuralismul și multilingvismul trebuie ocrotite ca și valori fundamentale europene.
Multiculturalismul în Uniunea Europeană (a cărui membru este și țara noastră) implică și multilingvismul, respectarea limbii și culturii fiecărei națiuni membre al acestei mari familii europene. Multilingvismul și multiculturalismul înseamnă respect față de culturile coabitante, toleranță și utilizarea limbii etniilor diferite din comunitatea respectivă. Bilingvismul nu pune în primejdie limba oficială a unei țări ci este o modalitate de a dezvolta valori cum ar fi toleranța si respectul  reciproc, iar promovarea exprimării culturilor existente într-o anumită zonă, unde trăiesc mai multe etnii și mai multe culturi conduc la îmbogățirea vieții a fiecărui individ.
Sperăm ca grupului nostru i se vor alătura acele persoane care au convingerea că au un cuvânt de spus în această chestiune și doresc să intreprindă ceva în acest sens.Grup e-mail:

larmafa@yahoogroups.com
larmafa-subscribe@yahoogroups.com
larmafa-owner@yahoogroups.com
Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro