Despre Noi

1.Mișcarea Angajament Civic
2.Misiunea noastră
3.Training și Educație
4.Advocacy
5.Bilingvism

Despre noi

     Societatea noastră suferă în continuare de amprenta comunismului îndelungat care a atomizat societatea și a zdrobit oamenii oriunde acest lucru a fost posibil. În România tranziția spre democratie a fost un proces lent, oamenii nu participă activ în viața comunității, nu își dedică timpul pentru a se implica în probleme de importanță majoră. Cetățenii nu au încredere unii în ceilalți și, cu siguranță, nu au încredere în autoritățile publice. Au o încredere scăzută în autoritățile administrative atât în cele centrale cât și locale, și nu arată toleranță și solidaritate, care sunt două dintre trăsăturile majore ale cetățeanului democratic. Suntem în țările postcomuniste în continuare martorii, ai unei neîncrederi majore a cetățenilor față de toate instituțiile formale. Mai mult, în multe privințe institutiile democratice nu s-au putut ridica la nivelul așteptărilor cetățenilor, având drept rezultat retragerea din viața publică postcomunistă a multor cetățeni.

     Mișcarea Angajament Civic este o organizație neguvernamentală fondată de un grup de activiști și intelectuali ferm convinși de necesitatea educației, de advocacy și susținerii publicului larg pentru a putea produce schimbări semnificative în viața societății.
Credem că există o nevoie pentru a începe și menține o luptă hotarâtă și de amploare schimbare, sperând ca eforturile noastre vor contribui la dezvoltarea unor noi atitudini, norme și valori privind drepturile și obligațiile cetățenilor. Anticipăm că în anii următori oamenii vor deveni mult mai activi și implicați și vor fi gata să joace un rol cheie în cursul democrației.

Misiunea noastră

     Misiunea Mișcării Angajament Civic (CEMO) este să contribuie activ și efectiv la încurajarea unei atitudini bazate pe drepturi, prin activități advocacy, educație și dezvoltare comunitară.
CEMO este o organizație neguvernamentală înființată pentru promovarea atât a angajamentului civic, cât și a unei cetățenii active bine informate, alături de solidaritate, toleranță și diversitate și o mai mare participare în societate și democratțe printr-o varietate de proiecte de conștientizare publică, advocacy, educație civică, dezvoltare comunitară, cercetări, discuții și dezbateri. Ea încurajează o participare democratică sporită a tuturor membrilor comunității cu un accent special asupra generației tinere, prin educație pentru o cetățenie activă și angajament civic.

     Ce este angajamentul civic? Angajamentul civic se bazează pe faptul că toți cetățenii pot contribui cu idei, energie și activitate la propuneri privind îmbunătățirea vieții comunitare și pe faptul că aceste propuneri sunt mult mai ușor de acceptat dacă cetățenii au un rol în elaborarea lor. Angajamentul civic se bazează pe energia cetățenilor pentru a reuni reprezentanți ai diferitelor fracțiuni din comunitate.

Există oameni implicați civic în țara noastră? Implicarea civică, în special voluntariatul pentru cauze nobile, sunt încă foarte puțin prezente în societatea românească. Motivele unei astfel de atitudini sunt lipsa banilor, lipsa încrederii, a timpului și a calificărilor. Mișcarea Angajament Civic (CEMO) consideră necesară oferirea de oportunități și susținerea cetățenilor pentru a-i determina să devină implicați activi în identificarea și rezolvarea problemelor propriei comunități și îmbunatatirea nivelului de trai. Credem că este necesar ca oamenii să înteleagă raționamentul din spatele faptului că o puternică atitudine participativă va permite cetățenilor să își exercite drepturile și obligațiile unii față de ceilalți și le va oferi posibilitatea de a recunoaște și de a respecta diferențele.
Credem cu tărie că angajamentul civic și partenerul lui, activitățile de advocacy vor putea aduce schimbări în viața societății. Participarea activă în probleme civice le oferă oamenilor posibilitatea de a pune întrebări, de a-și exprima interesul și preocupările și de a-și face, totodată,  vocea auzită. Eforturile de advocacy vor putea determina diferite membrii ai comunității să se întâlnească și să lucreze pentru țeluri și proiecte comune.
Mișcarea Angajament Civic îsi desfășsoară activitățile în 3 domenii mari:

1. Training si Educatie
2. Advocacy
3. Bilingvism

Programul de Training si Educatie

     CEMO și-a dezvoltat Programul de training și educație civică cu scopul de a promova educația civică și participarea activă. Dorim să ne atingem scopul prin întărirea capacității cetățenilor obtinut prin educație formală și nonformală, pentru dezvoltarea încrederii, a calificărilor și cunoștințelor necesare pentru a se angaja. Obiectivul CEMO este să încurajeze cetățenia activă concentrându-se pe educația tinerilor și pe învățarea pe întreaga durată a vieții. Suntem convinși că doar acei cetățeni ai comunității, care își conștientizează drepturile lor, înțeleg că toți avem nevoie de șanse egale și de a fi tratați cinstit. Aceasta este posibil doar dacă oamenii sunt gata să se implice activ și sunt gata să construiască democrația.
Credem că democrația funcționează doar dacă cetățenii sunt capabili să acționeze ca membrii responsabili ai societății și sunt gata să susțină schimbările și să construiască o democrație fermă.
  Programul de training și educație include educație civică și educație pentru cetățenie activă în școli, cât și inițiative de educație și training pentru adulți.
Dorim să dezvoltăm și să implementăm o serie de training-uri și ateliere, cât și proiecte de educație civică concentrate asupra cetățeniei active combinate cu campanii de advocay și conștientizare publică care vor determina cetățenii să înțeleagă rațiunea schimbării de atitudine și importanță vitală a acestor transformări ce trebuie să își aibă locul în societatea românească. Programul nostru de training și educatie include: educația drepturilor omului, training-uri de advocacy și training-uri anti-bias.

Educația drepturilor omului
Drepturile omului nu există într-o societate în care cetățenii nu sunt bine informați asupra drepturilor lor și nu se pot pronunța în autoapărarea lor. Educația drepturilor omului poate fi îndeplinită prin cererea continuă a oamenilor pentru informare și protectie. Educația drepturilor omului promovează principii, gândire și atitudini care susțin toate persoanele dornice să-și susțină drepturile lor și ale celorlalți. Dezvoltă o înțelegere a tuturor asupra responsabilității comune pentru a face drepturile omului să funcționeze în fiecare comunitate. 
Educația drepturilor omului reprezintă o contribuție esențială în prevenirea abuzurilor asupra drepturilor omului și reprezintă o investiție importantă în încercarea de a obține o societate justă în care toate drepturile omului sunt apreciate și respectate.


Programul de Advocacy

Programul de Advocacy al organizației CEMO a fost elaborat pentru a echilibra programul de training și educație și pentru a face obiectivele generale mai viabile și realistice.
CEMO dorește să fie susținătorul unei participări active a persoanelor în vederea schimbării atitudinii lor prezente și a-i determina să fie mai răspunzători față de ceea ce se întâmplă în viața și în jurul lor.
Credem cu tărie că eforturile de advocacy - în mod special cele care au o abordare bazată pe drepturi - pot reuni diversi membrii ai comunității pentru a lucra pentru un scop sau proiect comun.
Programul nostru de advocacy conține diverse activități, cum ar fi: campanii de advocacy, campanii de conștientizare publică, lobby,  forumuri publice, monitorizare și studii de caz, cercetare și dezvoltare.

Campanii de advocacy
CEMO implementează campanii de advocacy pentru a promova valorile comune a cetățeniei europene și pentru a influența instituțiile de nivel local și național să se transforme în instituții mai democratice, transparente și “orientate către cetățean”.

Campanii de conștientizare publică și forumuri publice
CEMO va dezvolta și implementa campanii de conștientizare publică pentru a încuraja participarea activă a cetățenilor.

Activism online

     Activitățile de advocacy desășurate în domeniul organizațiilor neguvernamentale sunt o contribuție importantă a societății civile către societate. Există metode bine dezvoltate folosite pentru a promova cauze, pentru a construi comunități și pentru a apăra drepturile omului.  Advocacy nu înseamnă numai a câștiga, iar simțul de comunitate nu depinde exclusiv de victorie. Uneori eforturile de advocacy sunt importante pentru a se angaja chiar dacă aparent sunt puține șanse  și nu există numai  o posibilitate minimă pentru success.

     O dezvoltare modernizată a advocacy-ului nonprofit este elaborarea technicilor de activism online. Se mai numește advocacy online, internet advocacy și activism online, aceste tehnici folosind internetul și alte tipuri de tehnologie ultramodernă pentru a promova schimbări în politică. Scopul activismului online în zilele noastre este extrem de important, pentru ca asigură cetățenilor o cale ușoară de a se implica în opiniile politice ale comunitatii la nivel național și internațional.

    CEMO și-a dezvoltat programul său de activism online cu obiectivul de a promova simțul de comunitate și de a sprijini oamenii să se îndrepte spre un viitor echitabil pentru comunitatea lor.

     CEMO a grupat activitățile sale de advocacy în patru procese corelate între ele: acumularea și analizarea informației, educația și dezvoltarea conștientizării publice, organizarea și coordinarea susținătorilor și aplicarea presiunii. Aceste patru funcții ajută campania de advocacy să se folosească eficient de tehnologie  și să se înainteze.
Prin programul său de advocacy online CEMO  se va concentra în primul rând pe probleme care afectează comunitățile locale și va încerca să sensibilizeze oamenii în ceea ce privește problemele și ceea ce este posibil să fie de făcut.

Lobby

Forumuri publice

Monitorizare și studii de caz

Programul de Bilingvism


România se laudă nestingherită cu înfăptuirea conceptului multiculturalismului și multilingvismului în țara noastră, însă, drept vorbind, aceste două termene pot fi considerate o realitate dacă limba tuturor comunităților etnice ar fi prezentă de facto atât în relațiile cu autoritățile, cât și în școli, pe stradă, în locurile publice.

Din păcate, de departe nu putem vorbi de multiculturalism într-un oraș în care limba unei minorități naționale cu o pondere de cca 50% din totalul locuitorilor nu este reprezentată la nivelul administrației locale, a instituției statului.

Multiculturalismul adevărat este vizibil atât în incinta și exteriorul clădirilor cât și în spațiile publice, multiculturalismul înseamnă respect față de culturile coabitante, toleranță și utilizarea limbii etniilor diferite din comunitatea respectivă, cum ar fi utilizarea limbii maghiare cu cea română, limba oficială a țării,  evitând ierarhizarea limbilor și culturilor.

Bilingvismul nu pune în pericol limba oficială a unei țări, ci este o modalitate de a dezvolta și alte valori sociale, cum ar fi toleranța si respectul reciproc.

Dat fiind faptul că municipiul Târgu-Mureș este locuit în proporție de 50% de români și 47% de maghiari, se cuvine, în mod firesc, și acceptarea funcționării la nivel oficial, cotidian a multilingvismului în această localitate, afirmativ multiculturală și multietnică de tip european.

Diversitatea etno-culturală a Transilvaniei tinde să trăiască numai în amintirea colectivă.

Revenind la ideea principală, ar fi o greșeală să se creadă că prezența unui număr considerabil de vorbitori ai ambelor limbi (maghiară și română) care provin mai cu seamnă din rândul comunității maghiare, este indicatorul multilingvismului real în Târgu-Mureș și în Transilvania.

Bilingvismul real ar exista dacă vorbitorul unei anumite limbi minoritare și-ar putea păstra confortul lingvistic și nu ar fi nevoit să sufere de dispariția acestui sentiment, care, dealtfel, are și alte sensuri.

Scopul Programul de Bilingvism al organizației CEMO este promovarea sentimentului comunitar prin care organizația dorește să încurajeze cetățenii să-și exercite dreptul de exprimare în limba maternă, atât în cadrul forurilor oficiale, în relație cu autoritățile și în toate aspectele vieții cotidiene, deoarece acest drept li se cuvine.

Acestui scop servește, deasemenea, proiectul Monitoring, lansat în 2007, destinat să verifice, prin sondaje, și să evalueze utilizarea și acceptanța limbii maghiare în instituțiile publice.

Charta europeană a limbilor minoritare sau regionale, semnată și ratificată de România prin Legea 282/2007, dar și Legea 215/2001 a Administrației publice locale permite și încurajează utilizarea limbilor minorităților naționale înregistrate - implicit și a limbii maghiare - atât în cadrul instituțiilor publice deconcentrare, cât și locale unde o minoritate etnică este prezentă într-o pondere de peste 20%.
Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro