Cunoaște-ți drepturile

Drepturile omului, nu doar slogane ieftine

Drepturile omului nu sunt altceva decât principiile demnității, egalității, libertății, a respectului reciproc și înțelegerii între oameni. Ele sunt importante oriunde și pentru oricine se consideră om, deoarece ele vizează pe oricine și reprezintă valori fundamentale care sunt indispensabile pentru realizarea unei societăți solidare, juste și incluzive.

Drepturile universale ale omului sunt sistematizate prin acorduri internaționale și tratate, dintre care unele sunt de importanță majoră:

1. Declarația universală a drepturilor omului
2. Pactul cu privire la drepturile civile și politice
3. Convenția internațională a drepturilor economice, sociale și culturale
România a semnat și a ratificat toate convențiile cadru de mai sus, dar pe lângă acestea mai sunt în vigoare și alte reglementări naționale care sunt menite să apere și să impună respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Aceste acte normative pot fi consultate pe pagina web - Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Iată că, față de cele expuse mai sus, ne putem da seama de complexitatea paletei drepturilor omului, iar necunoașterea acestora îl determină la un moment dat pe cetățeanul neîndreptățit să nu știe dacă a fost victima unei nedreptăți sau dacă este supus unui tratament ce contravine legii.
Mai jos, voi exemplifica câteva dintre drepturile fundamentale ale omului:

ART. 7
Toti oamenii sunt egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

ART. 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Art. 15
1. Orice persoana are dreptul la o cetatenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.

Art. 20
1. Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.
2. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.

Art. 23
1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului.

ART. 25
1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei sale, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciilor sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa.

Egalitatea în drepturi între femei și bărbați în privința exercitării drepturilor politice și civile.

Statele recunosc dreptul la muncă, fapt ce include acel drept ca fiecare cetățean să se poată întreține dintr-o activitate aleasă în mod liber.

Statele recunosc dreptul fiecărui cetățean de a se bucura la cel mai înalt nivel posibil de sănătatea fizică și psihică.

Vă puteți întreba, de ce oare sunt importante drepturile omului?

Dacă apreciezi că e important să avem în România o justiție (relativ) bună, ca marea majoritate a populației să trăiască peste nivelul de sărăcie și să-și poată satisface atât nevoile fizice, cât și cele intelectuale, dacă vrei să poți beneficia din plin de serviciile de sănătate, înseamnă că drepturile omului îți sunt importante. Drepturile omului înglobează aceste mici realități, aspecte ale zilelor obișnuite, ale căror lipsă atrage după sine scăderea sentimentului securității acelor zile. Deasemenea, nu avem motive să afirmăm că societatea noastră funcționează impecabil, toate sunt la locul lor. Dacă ar fi așa, toți, indiferent de rasă, sex și religie ar beneficia de șanse egale, nimeni nu ar fi discriminat în mod negativ de limba pe care o vorbește sau etnia căreia îi aparține.

Explorează-ți drepturile și învață să le folosești!

Literatură:

www.hreoc.gov.au
www.dri.gov.ro
www.amnesty.org
www.cncd.org.ro
Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro