Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Pentru multiculturalism real în Cluj Napoca
Mai 2009

Mișcarea Angajament Civic și portalul de internet Transindex au inițiat o petiție adresată primarului municipiului Cluj-Napoca, domnul Sorin Apostu, în legătură cu declarația făcută în data de 7 mai 2009 cu privire la montarea plăcuțelor explicative trilingve, în limbile română, engleză și franceză pe clădirile istorice din Cluj-Napoca. Această petiție a fost organizată conform Legii 233/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
Semnatarii acestei petiții solicită ca limbile maghiară și  germană să apară pe plăcuțele informative care urmează a fi montate pe monumentele istorice ale orașului. Comunitățile germană și maghiară au avut un rol important în istoria Clujului și această intiativă a edilului șef nu reflectă multiculturalismul Clujului.
Perioada de strângere de semnături s-a desfășurat între 14 mai, ora 14,00 și 20 mai ora 23,00. În această perioada s-au adunat în total mai mult de 21.000 de semnături. Textul petiției împreună cu semnăturile adunate poate fi citit pe linkul: http://tobbnyelvuseg.transindex.ro/?lang=ro.
Organizatorii petiției au depus petiția împreună cu semnăturile la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la cabinetul domnului primar Sorin Apostu joi, 21 mai, la ora 12,00. Menționăm că domnul primar Sorin Apostu a refuzat întâlnirea cu inițiatorii campaniei a fost prezent și el a preluat petiția împreună cu semnăturile adunate.

Petițiile au fost astfel înmânat Domnului primar Sorin Apostu

Textul petițieiOficiul Primăriei Tîrgu Mureș din cartierul Tudor Vladimirescu nu este bilingv
Februarie 2009

Pe baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Mișcarea Angjament Civic a cerut Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș să informeze cetățenii de etnie maghiară despre motivele lipsei inscripționării în limba maghiară din incinta precum și exteriorul punctului de lucru recent înființat în cartierul Tudor Vladimirescu și finanțat din bugetul local. În același timp dorim să vă atragem atenția asupra faptului că angajații acestui punct de lucru nu asigură folosirea limbii maghiare într-un mod corespunzător în relația cu publicul. Reprezentanții organizației au monitorizat acest punct de lucru din perspectiva folosirii limbii materne, angajații punctului de lucru nu au răspuns în nici un caz în limba maghiară la întrebările formate în limba maghiară precum și  nu au asigurat folosirea limbii maghiare.
Lipsa inscripțiilor maghiare precum și neasigurarea corectă folosirii limbii maghiare în relația cu publicul, înseamnă  încălcarea drepturilor cetățenilor de etnie maghiară pe baza mai multor prevederi legale ca și cum ar fi Constituția republicată din anul 2003, Legea nr. 215/2001, art. 19,  alin. 2 al art. 76, art. 108 din Legea nr. 188/1999 (petru a citi aceste legi, deschideți Scrisoare deschisă către Primăria Municpiului Tîrgu Mureș, mai jos).
Înscipțiile în limba maghiară au fost ulterior montate, ca răspuns a scrisorii formulate de către Mișcarea Angjament Civic adresate Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș.

Scrisoare deschisă către Primăria Municpiului Tîrgu Mureș


Denumire de școală pe baza unei hotărâri ilegale adusă de către
Consiliul Local al orașului Tîrgu Mureș

Ianuarie 2009

În data de 23 decembrie 2008, Consiliul Local al orașului Tîrgu Mureș întrunit într-o ședință de lucru, a adus o hotărâre cu privire la avizarea în vederea atribuirii denumirii de Școala de arte "Virginia Zeani" Mureș. Această hotărâre precum și acest aviz a fost luată în mod ilegal, nerespectându-se legislația în vigoare, mai precis Ordonanța de Guvern nr. 63 din 29 august 2002.

Școala Populară de Arte și Meserii din Tîrgu-Mureș, denumită în continuare Școala de Arte este instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învățămînt artistic și de însușire a meșteșugurilor tradiționale, unică în județ, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, ale normelor didactice și metodologice elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului precum și ale propriului Regulament de organizare și funcționare.

Orașul precum și județul Mureș dispune de personalități celebre care au adust faimă și valoare vieții culturale și muzicale din acest oraș prin activități desfășurate în orașul precum și județul Mureș. Virginia Zeani este o cântăreață de operă a cărei celebritate nu este pusă la îndoială, dar este important de menționat că această artistă excepțională, pe lăngâ faptul că s-a născut în județul Mureș, nu a trăit, nu a studiat si nu a lucrat niciodată în orașul Tîrgu Mureș.
În orașul Tîrgu Mureș funcționează două instituții de artă, unde au lucrat precum și au studiat numeroși artiști de valoare internațională și numele acestora ar putea în mod cert contribui la renumele acestei instituții.
Denumirile instituțiilor, mai ales ale școlilor, contribuie la întărirea identității locale, și din acest motiv este important ca aceste denumiri să respecte personalitățile locale al acestui oraș, care prin activitățile lor au contribuit în mod direct la dezvoltarea culturii muzicale a orașului precum și a județului Mureș.
Numele Școlii Populare de Arte și Meserii din Tîrgu-Mureș nu a fost schmibat ca urmare a demersului derulat de către Asociația Mișcarea Angajament Civic. 

Comunicat de presă
Bilingvism

2012     2011     2010     2009     2008     2007
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro