Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Gravă discriminare în planul de școlarizare 2009-2010 în județul Mureș
Ianuarie 2009

Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romănia împreună cu alte organizații neguvernamentale au constatat o gravă discriminare în planul de școlarizare 2009/2010 și prin urmare au inițiat o petiție împotriva proiectului privind acest plan școlar.
Proiectul planului școlar 2009-2010 prevede 1400 de locuri cu predare în limba maghiară pentru absolvenții claselor a VIII-a, în total 1862 de elevi naționalitate maghiară, iar 4200 de locuri pentru clasele cu predare în limba română pentru 3700 de absolvenți ai claselor a VIII-a cu predare în limba română.
Elevilor de naționalitate maghiară din județul Mureș, care vor termina clasa a VIII-a și vor intra în ciclul liceal, le este refuzat accesul la educație în limba maghiară, în mai multe școli ale județului. Din  proiectul planului de școlarizare pe anul 2009-2010 reiese că 462 elevi de naționalitate maghiară, care au terminat clasa a VIII.-a la secția maghiară în județ  nu au posibilitatea de a-și continua studiile obligatorii în limba maternă. Sistemul de învățământ public este obligat să asigure posibilitatea de a studia în limba maternă tuturor cetățenilor, respectiv și minorităților, în caz contrar fiind afectat accesul lor la învățământ în limba maternă prevăzut în Legea Învățământului în vigoare (Nr.84 din 24 iulie 1995), articolul 118: "Persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile și formele de învățământ, în condițiile prezentei legi."
Constituția României: Art. 32/3 "Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege."
Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romănia împreună cu organizații neguvernamentale s-au adresat Consiliul National pentru Combaterea Discriminării  care prin Hotărîrea 47. adusă în 27 Ianuarie 2009 a constatat că acest plan de școlarizare este discriminativ. Inspectoratul Județean Școlar Mureș a rescris acest plan de școlarizare dar nici noul plan de școlarizare nu a asigurat elevilor de naționalitate maghiare cele 67 de clase necesare, Inspectoratul Județean Școlar Mureș fiind amendat cu această ocazie de către  Consiliul National pentru Combaterea Discriminării  cu 650 RON. Inspectoratul Județean Școlar Mureș nu a acceptat să plătească această amendă și a chemat în judecată Consiliul National pentru Combaterea Discriminării  și cum s-a aflat cu ocazia primului proces a chemat în judecată și Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romănia când acesta a vrut să anunțe intenția sa de a lua parte în proces ca și intervenient.


Prima scisoare adresată către Consiliul National pentru Combaterea Discriminării
A doua scisoare adresată către Consiliul National pentru Combaterea Discriminării
Decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
Mass media


Pentru multiculturalism real în Cluj Napoca
Mai 2009

Mișcarea Angajament Civic și portalul de internet Transindex au inițiat o petiție adresată primarului municipiului Cluj-Napoca, domnul Sorin Apostu, în legătură cu declarația făcută în data de 7 mai 2009 cu privire la montarea plăcuțelor explicative trilingve, în limbile română, engleză și franceză pe clădirile istorice din Cluj-Napoca. Această petiție a fost organizată conform Legii 233/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
Semnatarii acestei petiții solicită ca limbile maghiară și  germană să apară pe plăcuțele informative care urmează a fi montate pe monumentele istorice ale orașului. Comunitățile germană și maghiară au avut un rol important în istoria Clujului și această intiativă a edilului șef nu reflectă multiculturalismul Clujului.
Perioada de strângere de semnături s-a desfășurat între 14 mai, ora 14,00 și 20 mai ora 23,00. În această perioada s-au adunat în total mai mult de 21.000 de semnături. Textul petiției împreună cu semnăturile adunate poate fi citit pe linkul: http://tobbnyelvuseg.transindex.ro/?lang=ro.
Organizatorii petiției au depus petiția împreună cu semnăturile la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la cabinetul domnului primar Sorin Apostu joi, 21 mai, la ora 12,00. Menționăm că domnul primar Sorin Apostu a refuzat întâlnirea cu inițiatorii campaniei a fost prezent și el a preluat petiția împreună cu semnăturile adunate.

Petițiile au fost astfel înmânat Domnului primar Sorin Apostu

Textul petițieiOficiul Primăriei Tîrgu Mureș din cartierul Tudor Vladimirescu nu este bilingv
Februarie 2009

Pe baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Mișcarea Angjament Civic a cerut Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș să informeze cetățenii de etnie maghiară despre motivele lipsei inscripționării în limba maghiară din incinta precum și exteriorul punctului de lucru recent înființat în cartierul Tudor Vladimirescu și finanțat din bugetul local. În același timp dorim să vă atragem atenția asupra faptului că angajații acestui punct de lucru nu asigură folosirea limbii maghiare într-un mod corespunzător în relația cu publicul. Reprezentanții organizației au monitorizat acest punct de lucru din perspectiva folosirii limbii materne, angajații punctului de lucru nu au răspuns în nici un caz în limba maghiară la întrebările formate în limba maghiară precum și  nu au asigurat folosirea limbii maghiare.
Lipsa inscripțiilor maghiare precum și neasigurarea corectă folosirii limbii maghiare în relația cu publicul, înseamnă  încălcarea drepturilor cetățenilor de etnie maghiară pe baza mai multor prevederi legale ca și cum ar fi Constituția republicată din anul 2003, Legea nr. 215/2001, art. 19,  alin. 2 al art. 76, art. 108 din Legea nr. 188/1999 (petru a citi aceste legi, deschideți Scrisoare deschisă către Primăria Municpiului Tîrgu Mureș, mai jos).
Înscipțiile în limba maghiară au fost ulterior montate, ca răspuns a scrisorii formulate de către Mișcarea Angjament Civic adresate Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș.

Scrisoare deschisă către Primăria Municpiului Tîrgu Mureș


Denumire de școală pe baza unei hotărâri ilegale adusă de către
Consiliul Local al orașului Tîrgu Mureș

Ianuarie 2009

În data de 23 decembrie 2008, Consiliul Local al orașului Tîrgu Mureș întrunit într-o ședință de lucru, a adus o hotărâre cu privire la avizarea în vederea atribuirii denumirii de Școala de arte "Virginia Zeani" Mureș. Această hotărâre precum și acest aviz a fost luată în mod ilegal, nerespectându-se legislația în vigoare, mai precis Ordonanța de Guvern nr. 63 din 29 august 2002.

Școala Populară de Arte și Meserii din Tîrgu-Mureș, denumită în continuare Școala de Arte este instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învățămînt artistic și de însușire a meșteșugurilor tradiționale, unică în județ, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, ale normelor didactice și metodologice elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului precum și ale propriului Regulament de organizare și funcționare.

Orașul precum și județul Mureș dispune de personalități celebre care au adust faimă și valoare vieții culturale și muzicale din acest oraș prin activități desfășurate în orașul precum și județul Mureș. Virginia Zeani este o cântăreață de operă a cărei celebritate nu este pusă la îndoială, dar este important de menționat că această artistă excepțională, pe lăngâ faptul că s-a născut în județul Mureș, nu a trăit, nu a studiat si nu a lucrat niciodată în orașul Tîrgu Mureș.
În orașul Tîrgu Mureș funcționează două instituții de artă, unde au lucrat precum și au studiat numeroși artiști de valoare internațională și numele acestora ar putea în mod cert contribui la renumele acestei instituții.
Denumirile instituțiilor, mai ales ale școlilor, contribuie la întărirea identității locale, și din acest motiv este important ca aceste denumiri să respecte personalitățile locale al acestui oraș, care prin activitățile lor au contribuit în mod direct la dezvoltarea culturii muzicale a orașului precum și a județului Mureș.
Numele Școlii Populare de Arte și Meserii din Tîrgu-Mureș nu a fost schmibat ca urmare a demersului derulat de către Asociația Mișcarea Angajament Civic. 

Comunicat de presă
Advocacy

2012     2011     2010     2009     2008     2007
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro