RO   HU   EN
"Merj lépni!"
Szociális vállalkozás képzés munkanélküliek  és/vagy részlegesen foglalkoztatott fiatalok számára
2012. szeptember 4-11

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO)  nemzetközi képzése amelynek címe "Merj lépni!" azon fiatal  munkanélkülieket és/vagy részlegesen
foglalkoztatottakat célozta meg akik érdeklődést és motivációt mutattak, hogy helyzetüket szociális vállalkozóvá válásban szeretnénk önerőből megoldani.
A résztvevő fiatalok közül jó páran már szembesültek a munkapiaci és elhelyezkedési  nehézségekkel és munkanélküliek illetve szerették volna elkerülni a  munkanélkülivé válást. A résztvevők nyitottak voltak arra, hogy képességeket és készségeket fejlesszenek azzal a céllal hogy saját maguk illetve közösségük számára megoldást keressenek a munkanélküliség problémájára  és érdeklődést  mutattak abban is, hogy megismerhessék és gyakorolhassák azon foglalkozási és foglalkoztatási lehetőségeket amelyek a szociális vállalkozási formában rejlenek.

A tréning 2012. szeptember 4-11 között zajlott helyszíne az Outward Bound Szovátán található Ifjúsági Központjában, finanszírozását a Fiatalok Lendületben romániai ügynöksége biztosította.

A képzésen 26  fiatal vett részt, munkanélküli fiatalok, ifjúsági civil szervezetek képviselői, önkéntesek, főiskolások és egyetemisták, ifjúság segítők a következő országokból: Cseh Köztársaság, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Szlovénia és Románia. A képzés szakmai hátterét 2 tréner és 2 szakelőadó biztosította.

A képzések a nem formális oktatási elvek és gyakorlati alkalmazásain alapultak, kiindulópontként figyelembe vettek az egyes részvevők igényeit, motivációit és korábbi tapasztalatait. Az egyes alkalmazott munkamódszerek között megtalálhatóak voltak az aktív csoportdinamikai módszerek, kiscsoportos tevékenységek, vegyes csoportos tevékenységek, amelyek a tanulni vágyó(k) lényeges motivációjából merítettek erőt, tanulásközpontúak, és a részvevők korábbi munkatapasztalatán, az aktív részvételen alapultak, amelyet a szoros közösségi erő támogatása, közösségi megközelítés egészítettek ki. Ezek lehetővé tették az egyes részvevőknek, hogy amit a képzésen elsajátítottak, alkalmazzák és tovább adják a szervezeteiknek illetve közösségük fiataljainak.

További információk illetve betekintési lehetőséget a képzés programjába az ezzel kapcsolatos facebook oldal biztosítja: http://www.facebook.com/pages/Dare-To-Take-Action/202617366536015

"A projekt támogatója, az Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben Programja volt. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét, mely intézmény felelőssége a projektre nem terjed ki."

"CREA(C)TION"
Média-műveltség (social, digital media literacy) képzés a fiatalok aktív részvételének megerősítéséért
2012. október 23-31

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO)  nemzetközi képzése  elsősorban azon fiatalokat célozta meg amelyek civil szervezeteknél folytatnak tevékenységet vagy pedig közösségi ügyek  felvállalásában és bonyolításában szereztek tapasztalatot, illetve akik  azzal a céllal vettek részt a képzésen, hogy az elsajátított tudást és készségeket továbbadják, valamint a jövőben aktívan és tudatosan  részt vesznek majd közösségi ügyekben, érdekérvényesítési kampányokban és felelősséggel akarnak majd hozzájárulni a körülöttük zajló pozitív folyamatokban.
A képzés során a résztvevők elsajátíthatták azokat a szükséges és sajátságos ismereteket, amelyek elengedhetetlenek az elektronikus médiában való jártasság kialakításához, kiemelt hangsúlyt helyezve  az online bloggolásra  és a közösségszervezésre. Mindezzel párhuzamosan, a résztvevők megfelelő probléma-kezelési képességet szereztek, valamint támogatást kaptak abban is, hogy sikerrel tudjanak bekapcsolódni a közösségük életébe, megismerhették és megtapasztalták, hogyan lehet online módszerekkel különféle érdekérvényesítő akciókat, kampányokat kezdeményezni és levezetni.

A tréning 2012. október 23-31 között zajlott, helyszíne az Outward Bound Szovátán található Ifjúsági Központja volt. A képzés az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben (Youth in Action) programjának támogatásával valósult meg.

A képzésen 26  fiatal vett részt, ifjúsági civil szervezetek képviselői, önkéntesek, főiskolások és egyetemisták, ifjúság segítők a következő országokból: Macedónia, Magyarország, Moldáv Köztársaság, Szerbia, Szlovákia és Románia. A képzés szakmai hátterét 2 tréner és 2 szakelőadó biztosította.

A képzések a nem formális oktatási elvek és  ezek gyakorlati alkalmazásain alapultak, a képzés modulok kidolgozása során a trénerek figyelembe vették az egyes részvevők igényeit, motivációit és korábbi tapasztalatait. Az egyes alkalmazott munkamódszerek között megtalálhatóak voltak az aktív csoportdinamikai módszerek, kiscsoportos tevékenységek, vegyes csoportos tevékenységek, amelyek a tanulni vágyó(k) motivációjából merítettek erőt, tanulásközpontúak, és a részvevők korábbi munkatapasztalatán, az aktív részvételen alapultak, amelyet a szoros közösségi erő támogatása, közösségi megközelítés egészítettek ki. Ezek lehetővé tették az egyes részvevőknek, hogy amit a képzésen elsajátítottak, alkalmazzák és tovább adják a szervezeteiknek illetve közösségük fiataljainak.

További információk illetve betekintési lehetőséget a képzés programjába az ezzel kapcsolatos  blog oldal biztosítja: <http://creaction2012.blogspot.ro/>

"A projekt támogatója, az Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben Programja volt. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét, mely intézmény felelőssége a projektre nem terjed ki."

Civil jogérvényesítés képzés
2012. november 15.

November 15-én zajlott a kézdivásárhelyi székhelyű CIVEK tagok számára szervezett képzés amelynek során a résztvevők megismerhették a civil jogérvényesítés fogalmát, betekintést nyertek annak eszköztárába.  A képzést Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója tartotta.

"Civil érdekérvényesítés a helyi közösségek szintjén" képzés
2012. november 16.

Szigeti Enikő a CEMO ügyvezető igazgatója képzést tartott Sepsiszentgyörgyön "Civil jogérvényesítés" címmel. A képzést a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) által szervezett Erdélyi Civil Akadémia elnevezésű rendezvénysorozatának keretén belül került megszervezésre.

A képzés résztvevői helyi civil szervezetek képviselői voltak. A tréning során a résztvevők áttekintették a civil jogérvényesítés és érdekvédelem eszköztárát, valamint valós élethelyzetekre épülő eseteket elemeztek és közösen kidolgoztak helyi érdekérvényesítő/jogérvényesítő akciók cselekvési tervét.
Copyright CEMO
TgM
Tréning és Nevelés

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007
/