RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
Fejlődj és támogasd közösséged
Nemzetközi képzéssorozat médiaműveltség és aktív részvétel témakörben

2011 - 2012

Sikeresen lezárult a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO)  nemzetközi képzéssorozata amelynek címe "Fejlődj és támogasd közösséged/E-volve and get involved" volt. A képzés  során a résztvevők olyan ismereteket és készségeket sajátítottak el,  amelyek elengedhetlenek az elektronikus médiában való jártasság kialakításához, kiemelt hangsúllyal az online bloggolás, és a közösségszervezésen. Mindezzel párhuzamosan, a résztvevők megfelelő probléma-kezelési képességet szereztek  valamint  támogatást kaptak abban is, hogy sikerrel tudjanak bekapcsolódni a közösségük életébe, megismerjék, hogyan lehet online módszerekkel különféle érdek-érvényesítő akciókat, kampányokat kezdeményezni és levezetni.
A képzések előtt a projekt partnerei valamint a főszervező CEMO egy előkészítő találkozón vettek részt amelyet Marosvásárhelyen tartottunk, 2011.  júniusában. Ennek a célja a projekt célkitűzéseinek közös áttekintése volt, valamint a feladatok szétosztása és a felelősségek, partneri és projekt koordinációval együttjáró kötelezettségek kijelölése és vélegesítése.

A projekt támogatója, az Európa Bizottság, Fiatalok Lendületben Programja volt. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét, mely intézmények felelőssége a projtekre nem terjed ki.

A képzések során a résztvevők olyan új készségeket, képességeket sajátítottak el, amelyek segítségével könnyebben megérthetik, használhatják az internet és az egyéb elektronikus média eszköztárát azzal a célllal, hogy aktívabb állampokgárokká alakulhassanak, új célokat tűzhessenek ki a szervezetüknek ahol tevékenykednek, valamint olyan magatartásokat alakít ki vagy mélyít majd el, amelyek elengedhetetlenek a demokratikus és nyílt társadalmak működéséhez, mint például a másság elfogadása, a kölcsönös tisztelet, tolereancia, ideértve a kritikus gondolkodást és a megfelelő kommunikációt. 

A képzések programja, célkitűzései

A nemzetközi képzések egy nyitott, kölcsönösségre és megfigyelésre épülő tanulási felületek voltak, ahol a képzők a nem formális, kísérleti oktatási elveket követték. A szakképzett és tapasztalt tréner csapat tagjai két alkalommal több mint 50 fiatal résztvevővel dolgoztak. A trénerek csapata a CEMO részéről 4 vezető trénerből és 2 segédtrénerből állt. A trénerek között voltak médiaszakemberek, emberjogi aktivisták,  Web 2.0 szakértők.

A képzések a nem formális oktatási elvek és gyakorlati alkalmazásain alapultak, kiindulópontként figyelembe vettek az egyes részvevők igényeit, motivációit és korábbi tapasztalatait. Az egyes alkalmazott munkamódszerek között megtalálhatóak voltak az aktív csoportdinamikai módszerek, kiscsoportos tevékenységek, vegyes csoportos tevékenységek, amelyek a tanulni vágyó(k) lényeges motivációjából merítettek erőt, tanulásközpontúak, és a részvevők korábbi munkatapasztalatán, az aktív részvételen alapultak, amelyet a szoros közösségi erő támogatása, közösségi megközelítés egészítettek ki. Ezek lehetővé tettékk az egyes részvevőknek, hogy amit a képzésen elsajátítottak, alkalmazzák és adják tovább a majdani munkahelyükön.

A képzés célcsoportja:

A képzéseken több mint 50 fiatal vett részt, akik Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Románia területéről érkeztek. Az első képzés 2011. augusztus végén és szeptember első hetében zajlott, a második képzés pedig 2012.  március 24-31 között került megszervezésre. 

A képzések angol nyelven zajlottak.
A képzések helyszíne az Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ volt amelynek székhelye, a Május 1-je utcában, Szováta csendes külterületén van, egy csodálatos hegyi patak mentén húzódó völgyben, távol mindenféle városi zajtól.

A projekt zárórendezvénye 2012 májusában zajlott Pécsett, Magyarországon, az Emberség Erejével Alapítvány székházában. Ezen az eseményen azok a fiatalok vettek részt akik a képzéseket követően vagy azok során aktívan és sikeresen dolgoztak, akik megjelenítették projekjeiket, bemutatták tevékenységeiket, munkájukat - blogbejegyzések formájában - a projekt hivatalos honlapján, amely az alábbi linken található: http://evolveandinvolve.ro
/
Tréning és Nevelés

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007