RO   HU   EN
A tolerancia és részvétel kultúrájának fejlesztése az iskolákban
Szováta, 1-10 július 2010.

Július 10-én lezárult az a nemzetközi képzés amelyet a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) szervezett július 1-10. között Szovátán  és amelynek célja az emberi jogok iránti elkötelezettség ösztönzése volt. A nemzetközi tréning címe: A tolerancia és részvétel kultúrájának fejlesztése az iskolákban. A demokrácia erősítése az emberi jogok formális intézményi keretek között való oktatása révén ("Building a culture of tolerance and participation in schools". Fostering democracy through the inclusion of human rights education within the formal education system) volt. A projekt az Európai Bizottság,  Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség támogatásával került megvalósításra.
A képzés résztvevői olyan romániai, szlovákiai és magyarországi személyek voltak, akik az emberi jogok, tolerancia, kölcsönös tisztelet, többnyelvűség iránt szakmájukból adódóan (is) érdeklődőek és érdekeltek, elősorban pedagógusok, de ifjúsági szervezetekben, szociális kérdésekkel foglalkozó szervezetekben dolgozó személyek is.  A résztvevőknek lehetőségük nyílt ismereteiket fejleszteni és bővíteni emberi jogok témakörben, illetve új módszereket, technikákat sajátítottak el az emberi jogok oktatása de tiszteletben tartása terén is. 
Ahogy a résztvevők fogalmaztak: "Én itt megtanultam, hogy feltétlenül élnünk kell a jogainkkal, mert azok csak akkor lesznek élő jogok, csak akkor válnak valósággá, ha mi magunk veszzük őket a legkomolyabban. És ugyanezt szeretném és fogom továbbadni a tanítványaimnak is az iskolában." (Printz Ágnes, Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó). "Felvidéki magyarként nagyon örülök, hogy részt vehettem a CEMO által szervezett emberi jogokkal és toleranciával kapcsolatos képzésen. Úgy vélem, alapvető lépés kell legyen, hogy diákjainkat (akik saját bőrükön érzik a kisebbségi lét mindennapos küzdelmeit) ellássuk kellő ismeretekkel e téren, mert sok esetben nem is tudatosítjuk, hogy mi mindenhez van jogunk nem csak a kisebbségi létben, hanem egyáltalán az életben". (Ádám Lilla, Selye János Gimnázium, Komárom).
Azt gondoljuk, hogy a képzés elérte célját: számos pedagógus, fiatalokkal dolgozó személy elgondolkodott az emberi jogok gyakorlati megvalósításának fontosságán, illetve módszereket, eszközöket tanult ahhoz, hogy szakszerűen tanítsa a különböző kultúrák és egymás iránti toleranciát, kölcsönös tiszteletet, aktív részvételt és nem utolsó sorban az emberi jogokat.


Oktatási kerekasztal-beszélgetés
Marosvásárhely, 2010. Április 29.

A Közéletre Nevelésért Alapítvány, Transindex és az Erdély FM kezdeményezte, a Janovics Jenő Alapítványnál tartott kerekasztal-beszélgetés témája az oktatási törvénytervezet, ezen belül pedig az általános és középiskolai oktatás volt. (Tovább)
Copyright CEMO
TgM
/
Tréning és Nevelés

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007