RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
"Légy aktív, vegyél részt a változásban!"
2008. Március - December

2008 március-decemberében a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), a Maros Megyei Ifjúsági Igazgatóság támogatásával, egy közösségfejlesztés képzéssorozatot szervez "Légy aktív, vegyél részt a változásban!"címmel. A tréningsorozat célja, annak tudatosítása, hogy a közösségfejlesztés egy alulról épitkező folyamat, amelynek mindenki számára fontossá kell válnia, és amely nélkül nem létezik egészséges és jól működő demokrácia. A képzés során olyan elméleti ismereteket és hasznos gyakorlati módszereket sajátíthatnak el a résztvevők, melyek által képessé válnak települési szinten a helyi lakosság közösségi életének javítására. A képzés résztvevői pedagógusok és kulturális területen dolgozó szakemberek, egyetemi hallgatók, ifjúsági munkával foglalkozók, akik a képzés elvégzése után tevékenyen kívánják majd alkalmazni a megszerzett ismereteket és szeretnének aktívan részt venni közösségük életében. A képzéssorozat 2008 áprilisában kezdődik és a decemberben zárul majd, a tréningek havonta egy alkalommal


"Együtt a sokszínűségben!"
2008. Július 1 - 10

2008 júliusában Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), egy kilencnapos képzést szervezett "Együtt a sokszínűségben" A kulturális sokszínűség kihívásai, az interkulturális párbeszéd ösztönzése, címmel, amelyen különböző országok fiataljai találkoztak, együtt dolgoztak, azzal a céllal, hogy napjaink multikulturális társadalmainak jellemzőit, kihívásait felfedezzék, megtárgyalják, egyben ösztönözzék az interkulturális párbeszédet valamint a toleranciát. A kilenc napos tréningsorozat legfontosabb célkitűzései -tapasztalatcsere, közös tanulás, képzések- megvalósultak. A tréning legfontosabb céljai közé tartozott a sokszínűség megértése és tiszteletében tartása, valamint ösztönzése a helyi közösségben, az interkulturális dialógus fontosságának tudatosítása, kölcsönös megértés, az európaiság eszméje, a sokféleségen keresztül.
A tréning helyszíne Marosvásárhely (Románia), amely egy kétnyelvű város, ahol a lakosság egyik fele román anyanyelvű, a másik fele pedig magyar, ennek köszönhetően a város az elmúlt évszázad során, nagyon sok mindent átélt már interkulturális párbeszéd, sokszínűség terén. A képzés lehetőséget nyújtott a helyi közösségben tapasztaltak kölcsönös átadására, ezáltal megismerhetővé válnak más kulturák, népek véleménye a sokszínűségről, az interkulturális párbeszédről, toleranciáról, európaiságról. A résztevők olyan fiatalok voltak, akik mindnyájan multikulturális közösségből származnak: katalánok, spanyolok, makedónok, albánok, románok, magyarok, moldovaiak.
     Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek   a   költségeihez. A képzés befejeztével a résztevevők "közösségfejlesztő szakember" oklevelet kaptak, amelyet a Maros Megyei Ifjúsági Igazatóság valamint a Civil Elkötelezettség Mozgalom állított ki.


Médiamegjelenés [1]
/
Tréning és Nevelés

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007