Emberi Jogi Nevelés Program
"Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más."
XIV. Dalai Láma
2007 - 2010

     Szervezetünk 2007 óta folytatja az Emberi Jogi Nevelés Programot. A program hosszútávú célja olyan kultúra megteremtése, amelyben az emberi jogokat a közösség minden egyes tagja elfogadja, tiszteletben tartja és védelmezi. Az emberi jogi nevelést elsősorban fiatalok, diákok számára szervezzük. Az emberjogi képzés során abban szeretnénk segíteni, hogy mai modern, multikulturális társadalmakban érvényben levő eltérő értékek, szemléletek, hiedelmek és nézetek értelmezhetők legyenek, hogy megláthassuk az ebben a másságban rejlő pozitív lehetőségeket. Meggyőződésünk, hogy a fiatalok körében végzett emberi jogi képzés kiemelkedő figyelmet érdemel nemcsak azért, mert társadalmi szempontból fontos, hanem mert a fiatalok maguk is igénylik, és a későbbiekre nézve is meghatározóak ezek az élmények. Tevékenységeink a személyes részvételre épülnek, a kicsoportos foglalkozások segítenek a csoport összetartó erejének megteremtésében, és a csoporttagok közötti előítéletek leküzdésében. A csoporton belüli együttműködés hozzájárul továbbá az összetettebb folyamatok, jelenségek könnyebb megértéséhez, fejleszti a csoporttagok problémamegoldó készségét, valamint a körülményekhez igazodó, egyszerű és kreatív megoldások felfedezésének képességét. Az emberi jogi nevelés programunk keretén belül szervezünk képzéseket pedagógusoknak, ifjúságsegítőknek, ifjúsági szervezetekben dolgozóknak, azzal a céllal, hogy elsajátítsák a demokráciára nevelés és az emberi jogi nevelés terén meglévő legújabb módszertani ismereteket, s azokat mindennapi tevékenységük során alkalmazni is tudják. Ezekkel a képzésekkel azt kívánjuk elérni, hogy a tanár továbbképzés és az ifjúságsegítő szakképzés tematikájában nem szereplő témakörök is ismertek és alkalmazottak legyenek, ezáltal is elősegítve a fiatalok aktív demokratikus állampolgári attitűdjének kialakulását.


Ismerjük meg jogainkat és tanuljunk meg élni velük!
2007. Szeptember

    2007 szeptemberében a Civil Elkötelezettség Mozgalom egy tréninget szervezett, amelynek címe: Ismerjük meg jogainkat és tanuljunk meg élni velük. Az interaktív tréning célja, a 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvényben foglalt, kisebbségekre vonatkozó előírások megismertetése és azok gyakorlatba ültetése a civil szervezetek által. 
A program tevékenységei egyrészt a 215/2001-es helyi közigazgatási törvény tartalmának részletes elemzése és megvitatása, a kisebbségekre vonatkozó nemzetközi egyezmények ismertetése (Európai Kisebbségi Keretegyezmény/Framework Convention for the Protection of National Minorities) volt, amelyet kiscsoportos munkák követtek, ahol a részvevők a fent említett törvények gyakorlatba ültetésén és azok alkalmazásán dolgoztak.
A tréning célja az volt, hogy tudatosítsa a részvevőkben, hogy a helyi közigazgatási törvényben szereplő jogok, különös tekintettel a kisebbségek jogaira, nem minden esetben érvényesülnek és kerülnek alkalmazásra, másrészt olyan készségek és képességek kifejlesztése (skill training) amelyek a civil szervezetek számára hasznos munkaeszközzé válhatnak, az állami intézményekkel szemben gyakorolt kontroll szerepük megerősítésében valamint alkalmazásában. A projektet a Communitas Alapítvány, valamint a Maros megyei Ifjúsági Igazgatóság támogatta.


PRO RUREM - Ijfúsági Vezetőképző tréningek fiatalok számára
2007. November-December

    2007 november - decemberében a Civil Elkötelezettség Mozgalom az Outward Bound Románia szervezettel közösen egy tréningsorozatot szervezett, melynek célja a Maros megyében működő vidéki ifjúsági szervezetek fejlesztése. A képzéssorozat három fő témája a vezeto készségek fejlesztése, az önkéntesség és aktív részvétel, valamint stratégiai tervezés volt.
A tréningsorozaton, melyet Szovátán és Marosvásárhelyen tartottunk, 19 Maros megyei fiatal vett részt.
RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
/
Tréning és Nevelés

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007