RO   HU   EN
Copyright CEMO - 2013
TgM
Monitoring Program: Kétnyelvűség a Közéletben
Folyamatos

A 2013. novemberében elkezdett Kétnyelvűség a Közéletben monitoring programunk célja, hogy
nyomon kövesse a közéleti szereplők nyelvi jog- és érdekérvényesítő tevékenységét, továbbá ezeket
rögzítse és dokumentálja. A Monitoring Program első körben Marosvásárhelyen és Maros megyében
zajlik, céljaink között szerepel más területekre is kiterjeszteni.
A monitoring során folyamatosan nyomon követjük a választott elöljárók - városi, megyei tanácsosok,
parlamenti képviselők, EP képviselők -  munkásságát, olyan személyek tevékenységét, akik
felhatalmazást kaptak arra, hogy a magyar közösség érdekeit képviseljék a városi, megyei és országos
hatalmi struktúrákban, polgármesteri hivatalokban, Megyei Tanács élén, Románia Parlamentjében, az
Európai Parlamentben.
Az első jelentés által felölelt időszak 2013. októbere és 2014. március. A monitoring jelentésben
áttekintettük és elemeztük a városi és megyei tanácsosok nyelvi jogokhoz kapcsolódó érdekvédelmi
tevékenységét (a tanácsüléseken való részvételt, felszólalások számát, magyar felszólalások számát,
tartalmát, stb.), a városi és megyei tanács fontos és a nyelvi jogérvényesítéshez kötődő határozatait,
kiemeltük a sikeres és hatékony érdekvédelmi lépéseket, kitértünk az esetleges hiányosságra,
mulasztásokra, felsoroltuk a nyelvi jogokhoz kapcsolódó törvénymódosító kezdeményezéseket, azok
eredményeit, valamint beszéltünk az EP képviselők anyanyelv-használati jogokhoz kötődő
tevékenységéről. A jelentés rövíditett változata letölthtő itt

Média megjelenések:

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Eanyanyelv-haszn%C3%A1lattal-identit%C3%A1sunk-
v%C3%A9delm%C3%A9ben%E2%80%9D

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/27486-cemo-nem-eleg-hangsulyos-a-nyelvi-
jogervenyesites

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/gazdatlan-ketnyelvuseg-maros-megyeben

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/gazdatlan-ketnyelvuseg-maros-megyeben

http://www.erdely.tv/hirek/fokuszban-kozszereplok?page=7
www.amibernadynk.
wordpress.com

www.cemoblog.word
press.com

---------------------------------

www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro