RO   HU   EN
Copyright CEMO - 2013
TgM
CEMO jogsegélyszolgáltatása

      A Civil Elkötelezettség Mozgalom marosvásárhelyi székhelyű emberjogi szervezet fő tevékenységei körei a kisebbségi érdekérvényesítés, jogérvényesítés.
A szervezet által 2007-ben történt alapítása óta folytat jogsegély jellegű tevékenységet, melynek célja hogy közvetlen jogi segítséget nyújtsunk azoknak a marosvásárhelyi és a régióban élő magyar személyeknek, akiket hátrányos megkülönböztetés ért, nyelvi és kisebbségi jogai sérültek Az érintettek részére felvilágosítással, tanácsadással illetve felhatalmazás esetén a beadványszerkesztés, fellebbezés illetve hivatalos panasztétel eszközeit használva szervezetünk ez idáig is a marosvásárhelyi magyar közösség rendelkezésére állt.
A kisebbségi civil jogérvényesítés a magyar kisebbség közösségi érdekérvényesítésének terén számos hiányosság tapasztalható, az eddigi tapasztalatok és folyamatos megkeresések illetve az ezekhez kapcsolódó érdekvédelmi tevékenységeink, jogérvényesítő akcióink bizonyítják, hogy a magyar közösség nyelvi jogaihoz kapcsolódó diszkrimináció és hátrányos megkülönböztetés nem esetleges jelenség közösségünkben.

Szervezeünk 2013 márciusától kezdődően a nyelvi jogokhoz illetve kisebbségi érdekérvényesítéshez kapcsolódó jogsegélyszolgáltatását átalakította, az eddigi tevékenységi kört kiszélesítettük, következésképpen a jogsegélyszolgálati tendőinket intézményesített, struktúráltabb és hatékonyabb ügyfélszolgálati kereten belül valósítjuk meg.

A felvilágosítási illetve tájékoztatási igényeket illetve panaszokat, sérelmeket fogadóórák keretén belül valósítjuk meg mely alkalommal szervezetünk ingyenes jogi tanácsadást, felvilágosítást, szükség esetén beadványszerkesztést, fellebbezés megírását, és egyszerűbb ügyekben hatóság előtti képviseletet vállalunk. Peres ügyekben képviseletet nem áll módunkban vállalni.
Bármilyen ügyben megkereshetnek, ugyanakkor kiváltképpen a nyelvi jogok a közigazgatásban az oktatási rendszerben illetve egészségügy intézményekben való használattal kapcsolatos esetekre szeretnénk különösképpen kitérni.

Szervezetünk ingyenes jogsegélyszolgáltatását a március-április időszakban a Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatja az ezt követő időszakban tevékenységünket önkéntes alapon, folytatjuk tovább.
Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő, Szerda 14-18 között, illetve Pénteken 10-12
Előzetes  időpont egyeztetés szükséges ezt munkaidőben a 0747 340 962 telefonszámon tehetik meg az érdekeltek.
www.amibernadynk.
wordpress.com

www.cemoblog.word
press.com

---------------------------------

www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro