RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
Iskolai Kétnyelvűség Program
Folyamatos
A marosvásárhelyi oktatási intézmények hálozata magába foglalja az óvodákat, általános és középiskolákat, összesen 45 jogi személyisségel rendelkező intézményt.  Ezek az  intézmények kéttanyelvű, vegyes iskolák, ahol közösen tanulnak (óvodában: járnak) magyar és román gyerekek, diákok , mindenki az anyanyelvének megfelelő osztályban, csoportban. A városban két önálló magyar intézmény működik a Bolyai Farkas Elmélet Líceum (középiskola) és a Református Kollégium. A város magyar gyerekeienek csupán 15  százaléka tanul az önálló magyar intézményekben, a fennmaradó 85 százalék vegyes iskolákba jár.
Szervezetünk felmérte az összes marosvásárhelyi oktatási intézményt (az óvodákat is beleértve), a monitoring során a magyar közösség nyelvi jogainak alkalmazását vizsgáltuk. Az iskolai monitoring magába foglalta az iskolák nyelvi tájképének áttekintését (külső, belső), a közérdekű tájékoztatás nyelvét, az iskolák weboldalát, az iskolai rendezvényeken használt nyelvet (évnyitók, évzáró) az adminisztratív személyzet által ismert nyelveket, az iskolák orvosi rendelőiben használt nyelveket, az iskolák könyvtárosainak nyelvismeretét. Az iskolai monitoring eredményei azt mutatták, hogy az általunk vizsgált területek, az iskolák közös terei, az intézmények általános kommunikációja, továbbá a magyar gyerekekkel, szülőkkel történő szóbeli, írásbeli tájékoztatás, kommunikáció kizárólag egynyelvű, minden ügymenet román nyelven zajlik, az iskolák falai nem tükrözik a tönbbnyelvűséget, nincsenek magyar nyelvű faliújságok, az adminisztratív személyzet nem beszél magyarul, legtöbb helyen nagyon durván rászólnak a magyarul beszélő diákra, szülőre egyaránt. Az iskolák nagy része egynyelvű weboldallal rendelkezik, az orvosi rendelők és iskolakönyvtárakban senki nem beszél magyarul. 
A felmérések következtében szervezetünk 2013-ban tovább folytatta az Iskolai Kétnyelvűség programot, céljaink között többek között szerepelt az iskolák kétnyelvű nyelvi tájképének (külső, belső) kialakítása, az iskolák kétnyelvű közérdekű tájékoztatásának ösztönzése. Ennek fényében további lépéseket foganatosítottunk iskolai homlokzati táblák ügyben, ennek kivitelezése a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kötelezettsége (215/2001, Helyi Közigazgatási Törvény alapján). A belső nyelvi tájkép, a kétnyelvű iskolai kommunikáció viszont az iskolák felelőssége (törvényi háttér: (215/2001, Helyi Közigazgatási Törvény). Homlokzati tábla ügyben 2013 januárjában kezdtük el lépéseinket, az eredmények az év vége fele kezdtek megjelenni. A részletes leírást az Iskolai homlokzati táblák fejezetnél található. Az iskolák egynyelvű nyelvi tájképének módosítása egy hosszabb folyamat, ezen a téren már több iskola esetén indítottunk eljárást, miután a szülők kérelmeit rendszeresen elutasították az iskolák vezetői. Az iskolai belső nyelvi tájkép egynyelvűségének megváltoztatása céljával, 2013 szeptemberében feljelentettük a teljes iskolai hálozatot, célunk az volt, hogy bebizonyítsuk a város iskolái diszkriminatívak és a nyelvi jogok alkalmazása terén sok hiányosság tapasztalható, az oktatási intézmények nem tartják fontosnak a magyar gyerekek és annak szüleinek anyanyelvét. Az iskolai kétnyelvűség programunk nem foglalja magába a tanítás nyelvét, a magyar gyerekek magyar nyelven tanulnak osztályaikban, viszont az iskolák közös terei, az iskola általános kommunikációja életbevágóan fontos a marosvásárhelyi magyar gyerekek egészséges identitástudatának fejlődése, a magyar közösség jövőjének, szempontjából.
/