RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
A kisebbségi jogérvényesítés lehetőségei
2010. Február 20.

2010. február 10-én Szigeti Enikő tartott előadást Sepsiszentgyörgyön jogérvényesítési lehetőségeinkről, aki állandó rákérdezéssel interaktívvá tette az előadást. A CEMO (Civil Elkötelezettség Mozgalom) rövid bemutatása után megértette velünk, hogy mennyire fontos, hogy mi akarjuk érvényesíteni jogainkat, éljünk velük, hisz adottak. A hatalom és a kisebbség viszonya olyan, mint egy rossz kapcsolat, - véli; a kisebbségi problémát pedig nem oldhatja meg más, csak a kisebbség maga. Az eszközök akkor fognak láthatóvá válni, ha eldöntjük, hogy akarunk tenni valamit.
Kétnyelvűség hiánya a marosvásárhelyi "multikulturális" iskolákban
Marosvásárhelyi szülők a kétnyelvűségért


2010 januárjában a CEMO marosvásárhelyi szülők kezdeményezésére és velük való együttműködésben, Marosvásárhely 4 iskolája diákokkal való kommunikációjának és nyelvi tájképének teljes egynyelvűsége ellen lépett fel. A négy iskola a következő: Dacia" Gimnázium, "Európa" Gimnázium,  "Liviu Rebreanu" Gimnázium illetve  2-es Számú Általános Iskola.
Az a tény ugyanis, hogy a magyar gyermekek vegyes tannyelvű iskolákban anyanyelvükön tanulnak, nem jelenti azt hogy a magyar közösség nyelvi jogai teljes mértékben tiszteletben vannak tartva. Marosvásárhely vegyes tannyelvű iskolái a magyar gyermekek nyelvi jogait csupán az anyanyelven való tanulásra korlátozzák, és az iskola kommunikációja, nyelvi tájképe nem tükrözi a magyar gyermekek jelenlétét az adott iskolákban, az iskolák homlokzata, faliújságai, kiadványai ugyanis kizárólag egynyelvűek (román nyelvűek).
Több mint 200 szülő aláírta a kérést (iskolánként 50 aláírás), melynek tárgya: a magyar nyelv feltüntetése és használata  úgy az iskola belső nyelvi környezetében mint az iskola homlokzatán, különbözű épületein  és egész kommunikációjában.

Az intézményeknek a törvény által hivatalosan előírt 30 áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak és közöljék az iskolák hivatalos álláspontját. Abban az esetben, hogyha az iskolák elutasítják jelen kérést vagy a törvény által megszabott határidőn belül semmilyen válasz nem érkezik az intézmények részéről, a szülők készen állnak arra, hogy jogos követelésükkel más szervekhez forduljanak és további lépéseket tegyenek gyermekeik (anya)nyelvhasználati jogainak megvalósulása érdekében, annak érdekében, hogy az iskolákban, ahol gyermekeik tanulnak a valódi multikulturalizmus és többnyelvűség megjelenjen. Ezen jogokat a közintézményekre vonatkozó 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény, az Alkotmány valamint a Románia által a 2007/282-es Törvénnyel ratifikált Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája egyaránt garantál.
Sajtóközlemény
Nyílt levél az iskolák vezetőségéhez
Médiamegjelenés [1] [2] [3] [4] [5] [6]
/
Érdekérvényesités

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008      2007
Nyelvi jogaink. Ha vannak, miért nincsenek?
Tusványos, 2010. július 22.

Erre a kérdésre keresték a választ július 22-én Tusványoson a Corvina-sátorban a meghívott előadók: Szigeti Enikő (ügyvezető igazgató, Civil Elkötelezettség Mozgalom, Marosvásárhely), Batizán Emese (programfelelős, CEMO), Ferencz Csaba (alelnök, Székely Nemzeti Tanács, Sepsiszentgyörgy), Horváth István (egyetemi tanár, BBTE), Cúth Csaba (elnök, Anyanyelvünkért Polgári Társulás, Komárom) és Papp Kincses Emese (egyetemi tanár, Sapientia-EMTE, Csíkszereda). A moderátor szerepét Balogh Levente, a Krónika) töltötte be. (Tovább)
Anyanyelvhasználat a közintézményekben
Csíkszereda, 2010. Április 1.

Anyanyelvhasználat a közintézményekben volt a címe annak a konferenciának, amelyet a Hargita Megyi Tanács szervezett annak érdekében, hogy a magyar nyelv úgy írott mint szóbeli használatát szorgalmazza a hivatalos közigazgatási intézményekben, polgármesteri hivatalokban, helyi és megyei tanácsok, illetve dekoncentrált intézmények esetében.  A konferenciát Ladányi László Zsolt, Hargita Megye prefektusa nyitotta meg, majd Sógor Csaba, Borboly Csaba felszólalásai következtek. Horváth István, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke ismertette a Közigazgatási nyelvhasználat Hargita megyében az önkormányzati és a központi kormányzat megyeszintű intézményeiben című kutatás eredményeit ismertette, majd Tódor Erika Mária, aki a Közigazgatási nyelvhasználat és életképes kétnyelvűség címmel tartott előadást.
A konferenciát szervezetünk munkatársának, Batizán Emese Emőkének az előadása  zárta, amely tartalmában a Mit tehet egy vezető a magyar nyelvhasználatért? kérdésfelvetésre próbált reflektálni.

Médiamegjelenés: [1] [2] [3]
1430641_nagy 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12
13
Nyílt levél a "Kezdjük el megvalósítani a magyar nyelv hivatalossá tételét! kezdeményezés kapcsán

Az elmúlt napok média-történései, a különböző médiumok tájékoztatásának mikéntje, valamint a közelmúlt kétnyelvűséggel kapcsolatos eseményei arra késztették szervezetünket, a Civil Elkötelezettség Mozgalmat (CEMO), hogy két nyílt levelet fogalmazzunk meg.

Az első nyílt levél címzettjei a Realitatea TV és Antena 3 TV, román nyelven tájékoztató sajtóorgánumok, amelyek a Március 15-ei ünneplés és a kétnyelvűséggel kapcsolatos történések során messzemenően nem újságírói professzionalizmusról és politikai korrektségről tettek tanubizonyságot. Szervezetünk a fentebb említett két médiorgánumot monitorizálta folyamatosan, ugyanis már az események elején ennél a két médiaorgánumnál érzékeltük a legnagyobb etikai és szakmai problémát, túlkapásokat, amelyekre szeretnénk felhívni az adott médiumok figyelmét is. Az egész romániai román nyelvű sajtót nem tudtuk lefedni, pedig sajnos más román hírcsatornák, írott sajtóorgánumok sem a professzionalizmus és etikus újságírás, pártatlanság szabályainak követéséről és betartásáról tettek tanubizonyságot, azonban szűkös erőforrásaink miatt ezeket a sajtóorgánumokat nem monitorizálhattuk folyamatosan.

A második nyílt levél címzettje Izsák Balázs, akit a "Kezdjük el megvalósítani a magyar nyelv hivatalossá tételét!  elképzelése, kezdeményezése kapcsán szólítunk meg, illetve fejezzük ki szakmai álláspontunkat, véleményünket a kezdeményezéssel kapcsolatosan.

Csatolva olvasható az Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének címzett nyílt levelünk magyar nyelven, illetve a Realitatea TV és Antena 3 TV-nek címzett nyílt levél román nyelven. Munkánk során fontos szempont számunkra a kétnyelvűség teljes megvalósítása, azonban szűkös erőforrásaink miatt az említett két nyílt levelet csak magyarul, illetve csak románul fogjuk csatolni.

Nyílt levelél Izsák Balázsnak
Nyílt levél a Realitatea és Antena 3 televízióknak
Lesz-e valódi kétnyelvűség Erdélyben? Rajtad múlik
2010. február 19

Ezzel a címmel tartott előadást a CEMO 2010 február 19-én Csíkszeredában. Az interaktívnak szánt este során szervezetünk tagjai bemutatták a romániai törvényes keretet és a Románia által ratifikált nemzetközi dokumentumokat egyaránt, amelyek a kétnyelvűség legális keretét biztosítják, illetve annak ösztönzésére vonatkoznak. Különböző sikeres multikulturális és többnyelvű modellek, társadalmak bemutatása után célunk a hallgatóság tagjainak meggyőződése volt úgy az egyéni mint a társadalmi a kétnyelvűség szükségességéről, a kétnyelvűség melletti egyéni elkötelezettség kialakítása érdekében.

Power Point bemutató

Médiamegjelenés [1] [2] [3]
csiksz1 csiksz2 csiksz3
csiksz4 csiksz5 csiksz6