Súlyos diszkrimináció a 2009-2010-es Maros megyei beiskolázási tervezetben

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a CEMO súlyos diszkriminációt fedezett fel a 2009-2010-es Maros megyei beiskolázási tervezetben és ennek következtében egy petíciót kezdeményezett a beiskolázási terv módósítása érdekében.
Mint ismeretes, a tervezet nem biztosítja az anyanyelven való továbbtanulás lehetőségét összesen 462 Maros megyei magyar anyanyelvű gyerek számára. Az idei iskolai évben összesen 1862 magyar anyanyelvű gyerek fejezi be általános iskolai tanulmáyait és mivel a továbbtanulás kötelező, az összes végzős gyerek szeretne tovább tanulni, viszont a jelenlegi beiskolázási tervezetben összesen 1400 helyet biztosítanak magyar anyanyelvű diákok számára, ezzel egyidőben a román tagozat 3.700 körüli végzőse 4.200 körüli hely  közül válogathat.
Ez ellen fogalt állást nyilvánosan a CEMO és a Romániai Magyar Pegadgógusok Szövetsége (RMPSZ), aláírásgyűjtést szervezvén, megfogalmazván az alább olvasható petíciót és panaszlevelet az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak (ODT).
Az ODT a Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervezetét a 2009. Január 27-i 47-es döntése alapján  diszkriminatívnak tartotta és felkérte a Tanfelügyelőséget, hogy módosítsa azt, növelvén a magyar tannyelvű osztályok számát. Azonban az új beiskolázási tervezet is negatívan különbözteti meg a magyar gyermekeket, nem biztosítván számukra a szükséges 67 magyar tannyelvű osztályt. Az ODT ez alkalommal már pénzbírsággal is sújtotta a Maros Megyei Tanfelügyelőséget, a bírság értéke 650 RON lévén. Az ODT által meghozott döntés demokratikus és egyértelműen kimondja, hogy az oktatási rendszerben létezik diszkrimináció, és ez a magyar anyanyelvű gyerekek ellen irányul. A Maros Megyei Tanfelügyelőség jogi úton támadta meg az ODT határozatát,  beperelte az ODT-t és amikor, az első tárgyalás alkalmával az RMPSZ kérvényezni akarta hogy beléphessen a perbe, tudomásukra jutott, hogy ők is szerepelnek már alperesként.
Folyik tehát a bírósági per a Maros Megyei Tanfelügyelőség (felperes) és az Országos Diszkriminációellenes Tanács (alperes) illetve Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (alperes) között. A következő bírósági tárgylásra 2010 január 27-én kerül sor a marosvásárhelyi bíróságon. A tárgyalás nyilvános.

Nyílt levél a főtanfelügyelőnek
1. Levél az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak

2. Levél az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntése

Sajtómegjelenés [1] [2]

Magyar és német nyelvű feliratokért Kolozsváron

A    Civil      Elkötelezettség    Mozgalom    (CEMO)     valamint    a
Transindex  internetes  portál  aláírásgyűjtést    kezdeményezett
Sorin   Apostu,   kolozsvári   polgármester     kijelentésével   való
egyetnemértése  kapcsán.  A   kolozsvári  városvezető  2009.
május     7-én    azt      nyilatkozta    ugyanis,    hogy     többnyelvű
ismertető táblákat helyeznek el minden kolozsvári  műemléken.
A feliratok három nyelven - románul, angolul és franciául -
lesznek olvashatóak. Arra a kérdésre, hogy miért nem szerepel
majd  ezeken  a   műemlékeken   magyar   nyelvű   leírás   is,   a
polgármester úr válasza az volt, hogy "azért nem, mert a magyar
nem egy nemzetközi nyelv".
Az aláírásgyűjtési akció csütörtökön, május 14-én 14.00 órakor kezdődött és szerdán, május     20-án éjfélkor lezárult. Az egy hét alatt összegyült több mint 22.500 aláírást május 21-én adtuk át Sorin Apostu polgármester úrnak.  A polgármester azt nyilatkozta, hogy felülvizsgálja majd a táblákkal kapcsolatos döntését és értesíti az összegyűlt aláírásokról illetve petícióról a Kulturális és Kultuszminisztériumot.
A a Kulturális és Kultuszminisztérium írásban küldött nyilatkozában az olvasható, hogy a törvény nem érinti konkrétan, azonban semmiképpen sem tiltja a többnyelvű táblák elhelyezését.

Sajtóközlemény
Petició


Így adtuk át az aláírásokat:
Postai címzések magyarul

2009.  tavaszán  a  Civil  Elkötelezettség  Mozgalom  (CEMO)  a
"Kétnyelvűség Program" keretén belül egy újabb érdekvédelmi
akciót szervezett, amelynek célja a  romániai,  pontosabban az
erdélyi postai szolgáltatások tesztelése volt. Az akció során azt
vizsgáltuk, hogy miként  viszonyul  a  Román Posta a magyarul
megcímzett levelek kézbesítéséhez.
Az    akció   háttereként   az  a  feltételezés  állt,  hogy   a   postai
küldemények címzése esetén nem jelenthet akadályt a magyar
nyelv  használata,  pontosabban  abból  indultunk ki, hogy  nem
okozhat fennakadást, ha a lakcím feltüntetésénél magyar helységnevet, valamint utcanevet használunk.   Azt is figyelembe vettük, hogy a postai küldeményeknél egyik mérvadó tényező a körzeti irányítószám, amely jelzi a címzett helységét és a postai körzetet. Úgy véltük, hogy a címzés mellett nagyon fontos a megfelelő  irányítószám feltüntetése, ugyanis a postai terjeszés során ez a szám mérvadóbb mint a helységnév, ennek következtében a magyar helységnév és az utcanév nem okozhat nagy fejtörést a postai dolgozóknak.
  Természetesen ennél a "tesztelésnél" fontos volt, hogy ismert legyen az utcanév magyar megfelelője, ugyanis sokan már nem is ismerik utcájuk magyar megnevezését, amely egyes esetekben nem feltétlenül egyezik meg a román utcanévvel. Erre rengeteg példát tudunk felhozni Marosvásárhely és más városok esetén is.
A marosvásárhelyi levelek feladásánál, kétnyelvű utcanévtáblák hiányában azt a hivatalos utcanévjegyzéket használtuk,  amelyet a városi tanács 2007-ben jóváhagyott (371-es számú tanácsi határozat). Más városok, helységek esetén a címzettek adták meg a lakcímeik magyar megfelelőit.
A "Postai címzések magyarul" meghirdetése a lármafa levelezőlistán történt meg. A listatagokat felkértük, hogy aktív résztvevői legyenek akciónknak. Természetesen csak olyan személyek vettek részt,  akik egyetértettek kezdeményezésünkkel. Az önkéntes "címadókat" megkértünk, hogy jutassák el magyar nyelvű lakcímeiket a szervezet képviselőihez. A listatagok által megadott címekre kiküldtünk számos levelet, Erdély több helységébe, városokba, falvakba egyaránt és minden egyes küldemény kizárólag magyar címzéssel lett ellátva. A leveleket marosvásárhelyi, szovátai, nyárádszeredai, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, ajtonyi (Kolozs megye) címekre küldtük ki. Olyan címeket szerettünk volna tesztelni, amelyek nem személyiségek neveit tartalmazzák, hanem olyan utcák nevét, amelyek lefordítható kifejezéseket tartalmaznak, mint például Rózsa utca, Áldás utca, Ibolya utca, stb.
  Természetesen nem állt módunkban levelek százait vagy akár ezreit elküldeni, de az általunk elküldött levelek - egy kivételével-  mind megérkeztek, különösebb fennakadás, késés nélkül, és úgy véljük, ez nem lehet csupán a véletlen műve. A CEMO úgy értékeli, hogy a sikeres akció eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy a postai levelezés esetén nem gond a magyar nyelv használata.
A "kivételt" Marosvásárhelyen, a Párkány sétány (Aleea Cornisa) alatti címre küldött levél képezi, amely visszajött a feladóhoz, és amire a postai alkalmazott azt írta, hogy ez az utcanév nem létezik Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyre küldött levelekre a postai alkalmazottak legtöbb esetben golyóstollal ráírták az illető utca román megfelelőjét. A székelyföldi küldemények esetében a levelek az eredeti állapotukban érkeztek meg.

A "postai akció" során a következő következtetéseket vontuk le: a postai küldemények esetében nem jelent gondot a magyar címzés és a küldemények megérkeznek a címzetthez, viszont fontos ismerni a pontos irányítószámot. A körzeti postások előbb-utóbb megismerik majd az utcák magyar nevét, abban az esetben, ha még nem tudták volna azokat. Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy létezik egy hivatalos magyar utcai névjegyzék, az itteni posta nem ismeri annak tartalmát, és tapasztalataink is azt mutatják, hogy a marosvásárhelyi lakosok sem használják az utcák, terek magyar elnevezését. Az utcák névjegyzékét a CEMO eljuttatta a Marosvárárhelyi Posta igazgatójához.
Akciónkat szeretnénk tovább folytatni felkérve az erdélyi lakosságot, hogy kapcsolódjon be a "Postai címzések magyarul" akcióba és a közelgő Húsvét alkalmával küldjenek a postán keresztül ünnepi üdvözletet rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek magyar címzéssel, és tapasztalataikat osszák meg egymással, és ha fontosnak tartják a CEMO képviselőivel is.
Természetesen a CEMO tisztában van azzal, hogy ez az akció nem fogja a magyar nyelv használatát bevezetni az összes postai szolgáltatás esetén. Ezt az akciónkat kezdeti lépésnek szántuk és továbbiakat helyeztünk kilátásba, amelyek majd apró lépések mentén próbálják a magyar anyanyelvhasználatot a postai szolgáltatások terén is meghonosítani.

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodája egynyelvű ...

2009. februárjában megnyitották a Polgármesteri Hivatal Tudor Vladimirescu negyedbeli irodáját, amelynek felirat-világa kizárólag román nyelvű. A CEMO erre reagálva írt nyílt levelet Dorin Florea polgármesternek és sikerült elérnünk, hogy a kifüggesszék a magyar nyelvű feliratokat, nyitvatartást stb. is.

Sajtóközlemény

Törvénytelen iskola-névadási kísérlet Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Városi Tanácsa határozatot hozott 2oo8. december 23-án a marosvásárhelyi Népművészeti Iskola Virginia Zeani névre való átnevezésére, annak ellenére, hogy ebben az ügyben tárgyalni és határozatot hozni kizárólag a Megyei Tanácsnak van joga, ugyanis az iskola a Megyei Tanács hatásköre alá tartozik. A CEMO nyílt levelet írt a város prefektusának, hogy tegye semmissé a Városi Tanács határozatát.
Virginia Zeani Maros megyében született ugyan, azonban személye nem volt meghatározó Marosvásárhely szellemi és kulturális életének a szempontjából, ugyanis az operaénekesnő csupán gyermekkorát tölötte a maros megyei Görgényoroszfaluban.
Az iskola Virginia Zeani névre való átkeresztelése nem történt meg. Csatolva (s linkelni kellene valahogy) hallható a TTM Televízióban illetve a Marosvásárhelyi Rádióban elhangzott beszélgetés a CEMO Ügyvzető Igazgatójával, Szigeti Enikővel .

Sajtóközlemény
Médiamegjelenés
Hanganyag [1] [2]
RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
kep1 kep2
kep3 kep4
kep5 kep6
kep7 kep8
/
Érdekérvényesités

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008      2007
Karácsonyi képeslapok magyar postai címzéssel való küldésére buzdít a CEMO
2009 December

2009 márciusában a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a "Kétnyelvűség Program" keretén belül érdekvédelmi akciót szervezett, amelynek célja a romániai, pontosabban az erdélyi postai szolgáltatások tesztelése volt. Az akció során azt vizsgáltuk, hogy miként viszonyul a Román Posta a magyarul megcímzett levelek kézbesítéséhez. Erre az akcióra építettük a 2009 decemberi akciónkat is, amelynek célja az volt, hogy minél több marosvásárhelyi lakos  (de nem csak) küldje a karácsoyi képeslapokat magyar postai címzéssel, magyar utca- és helységnév-használattal.
Az első akciónk háttereként az a feltételezés állt, hogy a postai küldemények címzése esetén nem jelenthet akadályt a magyar nyelv használata, pontosabban abból indultunk ki, hogy nem okozhat fennakadást, ha a lakcím feltüntetésénél magyar helységnevet, valamint utcanevet használunk.   Azt is figyelembe vettük, hogy a postai küldeményeknél egyik mérvadó tényező a körzeti irányítószám, amely jelzi a címzett helységét és a postai körzetet. Úgy véltük, hogy a címzés mellett nagyon fontos a megfelelő  irányítószám feltüntetése, ugyanis a postai terjeszés során ez a szám mérvadóbb mint a helységnév, ennek következtében a magyar helységnév és az utcanév nem okozhat nagy fejtörést a postai dolgozóknak.
A "postai akció" során a következő következtetéseket vontuk le: a postai küldemények esetében nem jelent gondot a magyar címzés és a küldemények megérkeznek a címzetthez, viszont fontos ismerni a pontos irányítószámot. A körzeti postások előbb-utóbb megismerik majd az utcák magyar nevét, abban az esetben, ha még nem tudták volna azokat. Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy létezik egy hivatalos magyar utcai névjegyzék, az itteni posta nem ismeri annak tartalmát, és tapasztalataink is azt mutatják, hogy a marosvásárhelyi lakosok sem használják az utcák, terek magyar elnevezését. Az utcák névjegyzékét a CEMO eljuttatta a Marosvárárhelyi Posta igazgatójához.
  Erre az akcióra építve, amelyet kezdeti lépésnek szántunk, szerveztük meg 2009-ben a "Küldjön karácsonyi képeslapot magyar postai címzéssel!" akciónkat, amelynek az a célja, hogy bevezesse iletve elterjedtebbé tegye a magyar nyelv használatát az összes postai szolgáltatás esetében és honosítsa meg a magyar anyanyelvhasználatot a postai szolgáltatások terén. 

Médiamegjelenés [1]