RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
Karácsonyi Díszkivilágítás Marosvásárhelyen

2008 decemberében Marosvásárhely vezetősége a város egy nagyon lényeges pontjáról, a polgármesteri hivatal elől mellőzte a magyar nyelvű "Boldog Új Évet" feliratot. A CEMO tagjai úgy gondolják, hogy egy olyan városban, amelyben magyar és román anyanyelvű egyének szinte egyenlő arányban élnek, mindkét nyelvnek egyenlő arányban jelen kellene lennie a város nyelvi tájképében.
A CEMO az eset kapcsán az alább olvasható nyílt levelet fogalamzta meg és címezte Marosvásárhely polgármesterének.
A Polgármesteri Hivatal sajtóreferense szervezetünk tagjait látászavarral vádolta és ajánlotta hogy A-vitamint szedjünk, állítván, hogy a polgármesteri hivatallal szemközt található a magyar nyelvű ünnepi jókívánság. Szevezetünk ennek ellenkezőjét fényképpel igazolni tudta. Amint a Polgármesteri Hivatal sajtóreferense végül beismerte: a magyar nyelvű feliratot a szervezetünk által küldött nyílt levél hatására az éjszaka sötétjében "csempészték" a polgármesteri hivatallal szemközt levő épületre.

Nyílt levél magyarul
Médiamegjelenés
A magyar nyelv helyzete az iskolákban

2008. novemberében Szovátán a Teleki Oktatási Központban tartottunk megbeszélést az oktatási intézményben dolgozókkal a magyar nyelv használatának szóbeli illetve írásbeli gyakorlatáról, az iskolák kétnyelvű arculatának a hiányáról. Bemutattuk a kérdést illető jogi hátteret, és azt követte a törvények gyakorlati megvalósításának akadályát képező elemek megbeszélése és elemzése.  A találkozó konkrét jövőbeni tervekkel és stratégiákkal zárult illetve a résztvevők abban való megerősödésével, hogy az egyéni felelősségvállalás, többletmunka és néha áldozat is, elkerülhetetlen a közösség megerősödése és fejlődése érdekében.

Power Point

Az identitás erősítése a Maros megyei iskolákban

2008. novemberében a CEMO tagjai munkamegbeszélést tartottak, amelyre meghívtvták a maros megyei magyar pedagógusokat. A találkozó témája a maros megyei magyar nyelvű oktatás helyzete volt, az iskolák kétnyelvű arculatának és az iskolai adminisztratív ügyintézés kétnyelvűségének a hiánya. A találkozó konkrét stratégiákkal és jövőbeni tervekkel zárult, amelyek megvalósítása elősegíti a maros megyei oktatási intézmények valóban kétnyelvűvé válását.
A találkozón bemutatott Power Point diasorozatot itt tekinthetik meg.

Power Point
Médiamegjelenés

"Fedezd fel a Maros völgyét!" Kizárólag románul...?

A CEMO a Kétnyelvűség program keretén belül monitorizálta a 2008-as "Fedezd fel a Maros völgyét!", Maros mentét népszerűsítő fesztivál nyelvi tájképét. A munka nem volt túlságosan bonyolult, a magyar nyelvű feliratok ugyanis teljes mértékben hiányoztak a fesztivál nyelvi világából.
Reakcióként szervezetünk az alább olvasható nyílt levelet címezte a Maros Megyei Tanács elnökének:

Nyílt levél
Médiamegjelenés

Számonkérő nyílt levelek

2008 májusában a CEMO a Kétnyelvűség program keretében nyílt levelet írt a maros megyei magyar tanácsosoknak, Ciprian Dobre-nak, Maros megye prefektusának valamint a magyar nemzetiségű tisztségviselőknek, közalkalmazottaknak, tanácsosoknak.

Nyílt levelek [1] [2]

Március 15. Marosvásárhelyen

A CEMO 2008. március 15-én a marosvásárhelyi Postaréten tartott megemlékezésen egy transzparenst függesztett ki: "Kétnyelvűség Marosvásárhelyen" felirattal és néhány, a jelenlegi utcanévtáblákon megjelenő példával.
A CEMO tagjai figyelemkeltő és egyben tudatosító szándékkal, egy 10 kérdést tartalmazó kvízt is szétosztottak a március 15-ei megemlékezésen megjelentek között. A figyelemfelkeltő akciónk célja az volt, hogy rávilágítsunk a marosvásárhelyi kétnyelvűség területén tapasztalható óriási hiányosságokra, és tudatosítsuk a város polgáraiban, hogy a kétnyelvűség kivívása mindannyiunk közös feladata és kötelezettsége. A kvíz kérdései a hétköznapi élet olyan területeire vonatkoznak, ahol a törvények lehetőséget nyújtanak a kisebbségi nyelvhasználatra, valamint kiemelik a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó romániai törvények meglétét, és ezzel egyidőben felhívják a figyelmet a nemzetközi rendelkezések, karták és direktívák romániai ratifikálására is. 

Kvíz
Médiamegjelenés
Emberi Jogok Világnapja
2008 December 10

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) December 10-én sajtóközleményt küldött ki úgy a román mint a magyar médiaorgánumok fele, ugyanis fontosnak tart tájékoztatni mindenkit arról, hogy ma, December 10-én ünnepeljük az Emberi Jogok Világnapját. 61 évvel ezelőtt, 1948. December 10-én fogadták el az ENSZ közgyűlésén az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mint közös eszményt, amelynek megvalósítására minden országnak törekednie kell. Emberjogi szervezetként azt gondoljuk, hogy méltóképpen kell megemlékeznünk erről az eseményről, szervezetünk diákokkal folytatott interaktív beszélgetések formájában teszi ezt meg. 

Bővebben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról
magyarul: http://www.menszt.hu/informaciok/emberi_jogok#5
románul: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/declaratia_drepturilor_omului/
angolul: http://www.un.org/en/documents/udhr/

Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO)
(Poszter: Adriana de Barros)
/
Érdekérvényesités

2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008      2007