Bemutatkozunk

Szervezetünk

     Társadalmunk még mindig a kommunizmus jegyeit hordozza magán és nehezen tudjuk levetkőzni rossz beidegződéseinket, amelyeket az elmúlt rendszer belénk súlykolt, mivel fő jellemzői a társadalom feldarabolása, valamint az emberi bizalom megingatása voltak. Romániában a demokratikus rendszer kialakulása meglehetősen lassú folyamat, amely napjainkig tart, és ennek a hosszúra sikeredett átmenetnek az okai természetesen a múltban rejlenek, viszont következményei meghatározzák mindannyiunk jövőjét. Napjaink demokratikus Romániájában az állampolgárok nem vesznek részt semmilyen fontos közösségi ügyben, az önkéntesség alig  ismert fogalom. Az emberek egymásba vetett bizalma annyira alacsony, hogy szinte nem létezőnek tekinthető és ezzel egyidőben az államba és annak intézményeibe vetett bizalom is teljesen kihalt az állampolgárok életébol. Az állam intézményeinek nem sikerült elnyernie az állampolgárok bizalmát, ennek eredményeként az emberek teljesen visszavonultak a publikus szférából és nem vesznek részt az életüket meghatározó döntések meghozatalánál, és nem is reagálnak ezekre. A tolerancia és a szolidaritás két fogalom és egyben magatartás, amelyek egy demokratikusan működő társadalom alappillérei, amelyek meglehetősen ismeretlenek a romániai polgárok számára, és habár jelen vannak a mindennapos kommunikációnk során, ezen fogalmak még üresek és arra várnak, hogy megtöltsük őket tartalommal.

A Civil Elkötelezettség Mozgalom civil szervezetet elkötelezett aktivisták és értelmiségiek alapították, akiknek szilárd meggyőződésük, hogy a társadalom mai állapotának és hozzáállásának gyökeres megváltoztatásához elsősorban tudatosításra, oktatási programokra, valamint érdekérvényesítő képesség kialakítását célzó tevékenységekre van szükség.
Hisszük és valljuk, hogy sürgősen el kell kezdeni és fent kell tartani azt a hosszú ideig tartó és nehéz küzdelmet, melynek célja a változás és változtatás, és reméljük, hogy erőfeszítéseinkkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy közösségünk tagjai új attítűdőket és értékrendet alakítsanak ki, melyek segítségével jogaikat és kötelezettségeiket jobban megismerik és érvényesítik. Munkánkkal azt szeretnék elérni, hogy az elkövetkező években közösségünk tagjai aktívan és elkötelezetten vegyenek majd részt törékeny demokráciánk építésében.
RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
/