RO   HU   EN
Copyright CEMO - 2013
TgM
CEMO árnyékjelentése a nyelvi jogok alkalmázásáról

    A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a román kormány időszaki jelentését kiegészítendő árnyékjelentést készített és nyújtott be az Európa Tanácsnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának alkalmazásáról.

A román kormány időszaki angol (http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/RomaniaPR1_en.pdf) és román (http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/RomaniaPR1_ro.pdf)  nyelvű jelentése az összes romániai kisebbség helyzetéről nyújt átfogó képet, a CEMO által elkészített árnyékjelentés a Maros megyei magyar közösségre, illetve a karta által garantált nyelvi jogok gyakorlati alkalmazására fókuszál.

     A CEMO árnyékjelentése két nagy területet érint: a közigazgatást, valamint az okatást. A dokumentumban a CEMO ismerteti a nyelvi jogok terén végzett több éves munkájának tapasztalatait, továbbá egy sor, nyelvi jogok alkalmazásával kapcsolatos esettanulmányt mutat be.
A karta által előírt vállalások betartását egy háromtagú Szakértői Bizottság felügyeli: a bizottság tagjai között jelen van a raportőr, valamint egy Romániából delegált szakértő. A bizottság asztalára kerül úgy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) által elkészített jelentés, mind azok a kiegészítő információk, melyeket civil szervezetek juttatnak el számukra.
A magyar nyelv alkalmazásával kapcsolatosan egyetlen egy árnyékjelentés készült, ezt a CEMO készítette. Az első országjelentést követően az Európa Tanács Szakértői Bizottsága 2011. márciusában Romániában látogat  és megvizsgálja a nemzetközi vállalások érvényesülését. A Szakértői Bizottság munkája alapján az ET Miniszteri Bizottsága ajánlásokat tesz a kisebbségi nyelvhasználat alakítására az oktatásban, a kultúra területén, a médiában, valamint a bírósági és közigazgatási ügyintézés során.
A nemzetközi raportőri csoport 2011 március 14-én Marosvásárhelyre látogattak a Civil Elkötelezettség Mozgalom javaslatára. A helyszíni látogatás során az ET szakértői egy szakmai megbeszélést tartottak a CEMO munkatársaival, ezt követően  találkoztak a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal magyar alpolgármesterével, Csegzi Sándorral.

Az árnyékjelentés teljes, angol nyelven íródott szövegét kérésre elküldjük, e-mailen vagy postán. Kérjük igényét küldje el az info@cemo.ro  e-mail címre.

Az árnyékjelentés rövid magyar nyelvű összefoglalója itt olvasható.
www.amibernadynk.
wordpress.com

www.cemoblog.word
press.com

---------------------------------

www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro